Registrace
  • Vypínače Berker
    Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

KNX quicklink
Inteligentní elektroinstalace

Snadné řešení chybějícího vypínače, opomenuté funkce nebo zvýšení pohodlí? Opravdu to jde tak snadno? S řešením Hager ano! Přesvědčte se sami, jak snadno vyřešíte svůj problém.

Hlavní výhody systému:

  • Snadné propojení dvou a více produktů, v pěti jednoduchých krocích
  • Velký výběr z přednastavených funkcí, které u konkurence nenajdete
  • Široký sortiment produktů pro mnoho vašich aplikací
  • Rozšiřitelnost i do větších celků – inteligentní řízení domácnosti

Nastavení systému:

Aktivace nastavení

Stiskněte krátce konfigurační tlačítko cfg na vysílači a přijímači. Konfigurační LED cfg se rozsvítí červeně jak na vysílači, tak i na přijímači. Vysílač a přijímač jsou nyní v režimu konfigurace.

Volba vstupu

Na vysílači krátce stiskněte tlačítko, kterému má být přiřazena funkce. Konfigurační LED cfg na vysílači zabliká.

Zvolení funkce

Stiskněte tlačítko funkcí fct, dokud se na vysílači nerozsvítí LED funkcí fct. Poté navolte požadovaný režim, pomocí krátkých stisků tlačítka funkcí fct.

Potvrzení funkce

Pro potvrzení funkce stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko funkcí fct vysílače, dokud konfigurační LED cfg nezabliká. Chcete-li nastavit ovládací prvky skupiny, opakujte kroky 3 a 4 na všech ostatních přijímačích skupiny.

Ukončení konfigurace

Pro ukončení konfigurace stiskněte krátce konfigurační tlačítko cfg.

Quicklink
Tak jednoduché to je:

Spínací a regulační systémy

Inteligentní ovládání a komunikace: Kompletní řešení automatizace budov spolu s domovními přístroji polo a spínači Berker nabízejí elektrikářům jedinečnou možnost zhodnotit jejich know-how. Jednoduchá montáž i příjemné používání – to je elektroinstalace od Hageru!

Domovní elektroinstalační přístroje Hager

Bezpečnostní technologie