Registrace
 • Vypínače Berker
  Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

Soumrakové spínače

Výběr produktu

vypínací schopnost:max. zátěž pro žárovkové svítidlo:Rozsah měření jasu: 

Soumrakové spínače s nástěnným čidlem

EEN100 Soumrakový spínač s nástěnným čidlem
EEN100
Vlastnosti:
 • Použití pro světelné reklamy, výlohy, pouliční osvětlení, venkovní osvětlení soukr. objektů apod.
 • Jmen. napětí: 230 V~ +10% -15% 50 Hz
 • 1 přepínací kontakt 16 A / 250 V~
 
2 nastavitelné rozsahy:
 • 5 až 100 Lx
 • 50 až 2000 Lx
Přepínač druhu provozu:
 • Automatický 5-100Lx
 • Test 5-100Lx (bez zpoždění při sepnutí a vypnutí)
 • Automatický 50-2000Lx
 • Test 50-2000Lx (bez zpoždění při sepnutí a vypnutí)
 • Signalizace stavu pomocí LED
 Obj. č. Popis Balení 
EEN100
EEN100Soumrakový spínač s nástěnným čidlem1 ks
ks

Soumrakové spínače s vestavným čidlem

EEN101 Soumrakový spínač s vestavným čidlem
EEN101
Vlastnosti:
 • Použití pro světelné reklamy, výlohy, pouliční osvětlení, venkovní osvětlení soukr. objektů apod.
 • Jmen. napětí: 230 V~ +10% -15% 50 Hz
 • 1 přepínací kontakt 16 A / 250 V~
 
2 nastavitelné rozsahy:
 • 5 až 100 Lx
 • 50 až 2000 Lx
 
Přepínač druhu provozu:
 • Automatický 5-100Lx
 • Test 5-100Lx (bez zpoždění při sepnutí a vypnutí)
 • Automatický 50-2000Lx
 • Test 50-2000Lx (bez zpoždění při sepnutí a vypnutí)
 • Signalizace stavu pomocí LED
 Obj. č. Popis Balení 
EEN101
EEN101Soumrakový spínač s vestavným čidlem1 ks
ks

Soumrakový spínač 2-kanálový do 20 kLx

EE200 Soumrakový spínač 2K bez čidla
EE200
Vlastnosti:
 • Přístroj spíná obvody umělého osvětlení v závislosti na hodnotě nastavené na přístroji a hodnotě denního osvětlení snímané připojeným čidlem, případně též soumrakovým spínačem EE202.
 • EE200 - přístroj je dodáván bez čidla. Čidlo nástěnné nebo vestavné (EEN002 nebo EEN003) je nutno objednat zvlášť.
 • EE201 - přístroj včetně nástěnnáho čidla
 • Jmen. napětí: 230 V 50/60 Hz, 2 spínací kontakty 16 A 250 V~
 
Přepínač druhu provozu:
 • Automatický provoz
 • Testovací provoz
 
Každý kanál je vybaven přepínačem funkcí a rozsahu
 • Zap.
 • Vyp.
 • 2 až 200 Lux
 • 200 až 20000 Lux
 • Potenciometr pro nastavení  požadované hodnoty
 • Signalizace stavu kontaktů pomocí LED Zpoždění při sepnutí a vypnutí: 30s Hysterese při vypnutí: 10%
 Obj. č. Popis Balení 
EE200
EE200Soumrakový spínač 2-kanálový1 ks
ks

Soumrakové spínače 2-kanálový do 20 kLx komfort, kaskádovatelný

EE202 Soumrakový spínač komf. 2K bez čidla
EE202
Vlastnosti:
 • Jmen. napětí: 230 V 50/60 Hz, 2 spínací kontakty 16 A 250 V~
 • EE202 - přístroj je dodáván bez čidla. Čidlo nástěnné nebo vestavné (EEN002 nebo EEN003) je nutno objednat zvlášť.
 • EE203 - přístroj včetně nástěnnáho čidla
 
 
Přístroj je vybaven dvěma způsoby řízení. Zvolený způsob řízení je vždy přiřazen oběma kanálům současně.
 
1. Automatické řízení (Mode 1):
Osvětlení je spínáno automaticky v závislosti na hodnotě nastavené na přístroji a hodnotě denního osvětlení snímané připojeným čidlem. Tento aktuální stav osvětlení lze v případě potřeby změnit stiskem připojeného ovládacího tlačítka. (Příklad: Osvětlení vypnuté soumrako vým spínačem lze stiskem tlačítka zapnout a opětovným stiskem
tlačítka vypnout, případně bude vypnuto automaticky soumrakovým spínačem.
 
2. Poloautomatické řízení (Mode 2):
Osvětlení lze řídit manuálně obsluhou pomocí připojených tlačítek a soumrakový spínač určuje funkci osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla. Je-li osvětlení sepnuto v době, kdy je intenzita denního světla vyšší než hodnota nastavená na přístroji, vypne se osvětlení automaticky po čase, který lze nastavit na přístroji. Je-li osvětlení
sepnuto v době, kdy je intenzita denního světla nižší, vypne se osvětlení až po zvýšení intenzity denního osvětlení nad nastavenou hodnotu nebo opětovném stisku tlačítka. Přístroje lze řadit do kaskády tak, že k jednomu čidlu může být připojeno až 10 přístrojů.
 
- 1 vstup pro řízení pomocí spínacího kontaktu například:
- spínací hodiny nebo
- snímač pohybu
- 1 vstup
- pro manuální řízení
- Přepínač druhu provozu:
- Automatický provoz
- Testovací provoz
- Otočný přepínač: Pro způsoby řízení
- Mode 1
- Vyp. časy 1 min., 5 min., 10 min, 30 min., 45 min., 1 h 30, 2h
- Každý kanál je vybaven: Přepínač funkcí a rozsahu
- Zap
- Vyp
- 2 až 200 Lux
- 200 až 20000 Lux
- Potenciometr pro nastavení požadované hodnoty
- Signalizace stavu kontaktů pomocí LED
- Zpoždění při sepnutí a vypnutí: 30s
- Hysterese vypnutí: 10%
 Obj. č. Popis Balení 
EE202
EE202Soumrakový spínač 2-kanálový, komfort1 ks
ks

Separátní vestavné čidlo

EEN002 Separátní vestavné soumrak. č. pro EEN
EEN002
 Obj. č. Popis Balení 
EEN002
EEN002Vestavné čidlo pro soumrakový spínač EEN1 ks
ks
EE002
EE002Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EExxx1 ks
ks

Separátní nástěnné čidlo

EEN003 Separátní nástěnné soumrak. č. pro EEN
EEN003
 Obj. č. Popis Balení 
EEN003
EEN003Nástěnné čidlo pro soumrakový spínač EEN1 ks
ks
EE003
EE003Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EExxx1 ks
ks
Technické změny vyhrazeny.