Registrace

Pozadí výpočtu maximálních špičkových proudů

Před použitím kalkulátoru si prosím přečtěte důležité informace o maximálním zatížení kontaktů stykačů Hager.

Úvod

U střídavých motorů, žárovek a indukčních zátěží (konvenční zářivky) je proud sinusový. Spínací proudy mají také víceméně sinusový tvar vlny a nejsou více než pětkrát vyšší než jmenovité hodnoty. Z tohoto důvodu mohou kontakty stykačů snadno spínat tato zatížení a maximální počet světelných zdrojů lze snadno vypočítat na základě AC tříd, na které byl stykač otestován a uvolněn na trh podle Evropských norem. Zátěže použité v těchto AC-testech napodobují reálnou sinusovou proudovou zátěž.
Díky vestavěné elektronice mají kompaktní úsporné zářivky a LED žárovky výrazně odlišný tvar spínacího proudu, který vůbec neodpovídá sinusové vlně. Poměr mezi RMS (efektivní hodnotou) a špičkovou hodnotou proudu (špičkový factor) má sinusový tvar s hodnotou √2 (≈1,41). U kompaktních úsporných zářivek a LED žárovek je tento poměr obvykle výrazně nad trojnásobkem a vykazuje silné odchylky mezi různými výrobci světelných zdrojů. Spínací proudy jsou zcela nesinusové a faktor je o 30 až 50 vyšší než jmenovitá hodnota proudu. Tyto vysoké hodnoty jsou spíše pravidlem než výjimkou a je třeba poznamenat, že rozdíly mezi různými výrobci světelných zdrojů jsou veliké.
Z důvodu výrazně odlišného tvaru proudu a velkými rozdíly již nelze na základě tabulek se spínací AC třídou určovat zatížení spínacích kontaktů s elektronickými světelnými zdroji. Norma obsahuje některé omezené AC testy, jako je AC5-A / B, AC-7A / B; v praxi však není žádný z nich reprezentativní AC zkouškou, pomocí níž lze s dostatečnou přesností pokrýt zatížení kontaktů elektronických svítidel.

Užitečný kalkulátor

Abychom vám poskytli jednoduchý výpočet, vyvinula společnost Hager on-line kalkulátor, který na základě špičky a doby trvání spínacího proudu určuje maximální přípustný počet světelných zdrojů, které lze zapnout naráz jedním kontaktem stykače. Pro správné použití kalkulátoru je nutné, aby byla při zapnutí změřena data sinusového spínacího proudu jednoho světelného zdroje (předřadníku). Přestože jsou v praxi svítidla zapnuty v kterémkoliv bodě, nesmí být překročeny vypočtené hodnoty.

Maximální špičkový proud při normálním provozu

Kalkulátor určuje maximální počet světelných zdrojů na základě spínací špičky. U většiny světelných zdrojů budou maximální proudy během normálního provozu mnohem nižší než spínací proudy. Může se však stát, že během normálního provozu je kontakt přetížen, pokud je špičkový proud světelného zdroje nepřetržitě vyšší než 5ti násobek RMS proudu kontaktů stykače. Příklad: Stykač 25 A AC1 může mít maximální hodnotu RMS 25 A, jejíž špičkový proud je vždy nižší než 125 A.