Registrace

Typově zkoušené rozvodnice Hager

Hager pracoval za Vás! Ušetřete si čas použitím odzkoušených rozvodnic golf a volta, osazených modulovými přístroji Hager. Sestavy byly odzkoušeny v EZÚ Praha, získaly certifikát a Vy díky nim splníte požadavky norem bez jakýchkoliv komplikací.
 • Pozor! Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které bylo upraveno NV č. 215/2016 je nutné, aby výrobce rozvaděče (tzn. ten, kdo sestaví a zapojí rozvaděč) měl zkoušku na typový rozvaděč od akreditované osoby (např. EZÚ). Toto nařízení bylo přijato 1.9.2016 a pro rozvaděče vstoupilo v platnost dne 1.1.2017.


 • 17.3.2017: Toto nařízení č.215/2016 je částečně upraveno, kdy na nástěnné a vestavné rozvaděče, bez požární bezpečnosti, se musí vytvořit pouze EU prohlášení o shodě podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.
  Bližší informace naleznete například na stránkách UNMZ nebo na našich školeních, které rozvaděčům věnujeme.

Co jsou typové rozvaděče?

Typově zkoušené rozvodiceS příchodem nové normy ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-3 došlo k určitým změnám při výrobě a smontování rozvaděčů. Tyto normy jasně definují pravidla a postupy pro vytvoření rozvaděče jako je určení jmenovitého napětí, jmenovitého proudu, součinitele soudobosti, stupně znečištění, krytí rozvaděče, oteplení přístrojů atd. Z tohoto výčtu pravidel jasně vyplývá, že je pro vytvoření standardního bytového rozvaděče potřeba zajistit potřebou dokumentaci, opatření a certifikáty.

Co od nás získáte?

 • Návod pro sestavení, s nímž získáte jistotu splnění všech předepsaných norem a předpisů
 • Typovou zkoušku při dodržení předepsané kombinace prvků
 • Interaktivní formuláře pro snadné vyplnění kusové zkoušky a EU prohlášení o shodě
 • Typový štítek dle požadavků EZÚ

Montážní postup pro sestavení typového rozvaděče Hager-od teorie k praxi:

 • Sestavení rozvodnice s přístrojovou náplní dle návodu v návaznosti na platné normy
 • Provedení kusové zkoušky a vydání EU prohlášení o shodě dle vzorů
 • Označení rozvodnice štítkem, doplněným požadovanými údaji

Možnosti získání typového štítku:

Potřebné dokumenty ke stažení
Název Stáhnout
Certifikát - typizované rozvaděče golf a volta
 PDF, 647 kB
EU prohlášení o shodě
 PDF, 43 kB
Kontrolní list pro postup posouzení o shodě
 PDF, 46 kB
Návod k obsluze rozvaděče
 DOC, 36 kB
Návod k sestavení a použití typového rozvaděče
 PDF, 246 kB