Registrace
  • Vypínače Berker
    Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

Zpráva pro naše zákazníky a obchodní partnery
Opatření v souvislosti s Covid-19

Skupina Hager pečlivě sleduje vývoj situace v souvislosti s koronavirem Covid-19. Přijímáme vhodná opatření, pro zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů a zároveň zmírňujeme případné dopady na naše zákazníky. Reagujeme na povinná vládní opatření a na nepředvídatelný vývoj situace.
Svět bojuje s překonáním koronaviru Covid-19. Vzhledem k rychle se měnící situaci je zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců naší nejvyšší prioritou a předpokladem pro kontinuitu našeho podnikání a podporu našich zákazníků a obchodních partnerů.
V souladu s pokyny všech místních vlád pokračujeme v přijímání následujících opatření:

1. Zodpovědné zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců,
2. Nepřerušení nejlepšího možného servisu našim zákazníkům a partnerům pro ochranu jejich podnikání,
3. Zajištění, abychom z této situace vyšli v silné pozici: naše rodinná společnost je spolehlivá, umožňuje investovat do naší elektrotechnické budoucnosti a řídit vzniklou situaci tím nejlepším možným způsobem.
Za tímto účelem provedla skupina Hager řadu opatření v souladu s povinnými vládními pokyny, které zahrnují zejména:

  • Dodržování přísných hygienických požadavků na všech našich pracovištích.
  • Omezení a kontrolu všech externích návštěv na našich pracovištích.
  • Zákaz a / nebo omezení cestování a schůzek v souladu s povinnými vládními pokyny a hygienickými pravidly.
  • Pro zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců přizpůsobování směn, práci z domova, je-li to možné, a provádění pravidelných odstávek, je-li to nezbytné.
Výše uvedená opatření by měla zajistit, aby byla naše centra zákaznické a technické podpory napříč trhy co nejúčinnější a umožnila udržet komplexní podporu našich zákazníků.

Situaci i nadále pečlivě sledujeme a podle potřeby přijmeme další opatření v závislosti na vývoji a s ohledem na povinná vládní opatření.

Tým Hager