Registrace
  • Vypínače Berker
    Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

Nabíjecí stanice witty

Elektromobilita je trendem budoucnosti. Každý elektromobil potřebuje možnost externího nabíjení. Nové nabíjecí stanice rozšiřují oblast použití pro rodinné domy, podzemní parkoviště či parkovací domy.
Nabíjecí stanice witty umožňují výkonné nabíjení v Modu 3 v jednofázovém nebo třífázovém provedení, s proudem, až do 32 A.

Pro připojení běžného vozidla jsou k dispozici čtyři různé high-tech nabíjecí kabely.

Přístupový systém – jednoduše pomocí RFID

Elektrická energie je vzácná, proto nabíjecí stanice witty chrání před „neoprávněným nabíjením“ díky integrované funkci RFID (Radio Frequency Identification). V případě potřeby může oprávněná osoba odblokovat nabíjecí stanici a připravit ji k nabíjení elektromobilu. Toto probíhá pomocí identifikace oprávněné osoby a to přiložením RFID karty. Díky této funkci je nabíjecí stanice ideální pro použití ve veřejných prostorech.

Měření pro nabíjecí stanic

Nabíjecí stanice by měla být vybavena samostatným měřením pro kontrolu odebrané energie v návaznosti na normu ČSN 33 2000-8-1, i když dobíjecí stanice neni určena k použítí s platebním hotovostním
nebo bezhotovostním systémem.

Elektrická instalace

Napájení nabíjecí stanice

Elektromobil je specifická zátěž v instalaci domu, srovnatelná s ohřívači vody či s elektrovytápěním. V důsledku trvalých vyšších odběrů el. proudu je nutné věnovat zvýšenou pozornost pro připojení nabíjecí stanice.

Samostatný obvod

Nabíjecí stanice musí být připojena na samostatně jištěný napájecí obvod. Připojení více nabíjecích stanic do stejného obvodu je nepřípustné. Každá nabíjecí stanice musí být připojená přes samostatný proudový chránič (RCD) a jistič (MCB). Každá nabíjecí stanice musí mít vlastní proudový chránič (RCD), jehož reziduální proud nesmí přesáhnout 30 mA. Ochranné zařízení musí vypínat všechny fáze včetně nulového vodiče. Proudový chránič musí být alespoň typu A, pokud se však očekávají vyšší zbytkové proudy než 6 mA DC, musí být použit proudový chránič typu B nebo typu F a to vše musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Režimy nabíjení eletromobilů

Režim nabíjení 1

V nabíjecím režimu 1 je povoleno připojení elektromobilu přes 1fázovou nebo 3fázovou standardní zásuvku do 16 A (250/480 V AC). Nabíjecí režim Mode 1 vyžaduje použití jističe a předřazeného proudového chrániče. Tento režim nabíjení je určen pro menší elektrické zařízení, jako jsou elektroskútry nebo elektrokola.

Režim nabíjení 2

Nabíjecí režim 2 umožňuje jednofázové nebo třífázové nabíjení maximálně do 32 A (250/480 V AC). Rozdíl
oproti režimu 1 je v použitém nabíjecím kabelu s řízením nabíjení pomocí řídicího vodiče. Toto řízené nabíjení určuje vhodnost nabíjecího kabelu (jmenovitou zatížitelnost) pro elektromobil. Tento kabel musí splňovat prvky bezpečnosti a impulzně šířkovou modulaci dle ČSN EN 61851. Většina výrobců vozidel umožňuje použít nabíjecí režim 2 s vypnutým vozidlem.

Režim nabíjení 3

Nabíjecí režim 3 je nejběžnějším provozním režimem. Jedná se o jednofázové nebo třífázové stanice s nabíjecím proudem do 63 A. Nabíjecí stanice komunikuje přímo s elektromobilem a reguluje nabíjecí proud. Provozní režim vyžaduje speciální typ konektoru. Ochranné prvky jsou integrované přímo v nabíjecí stanici.

Konektory pro propojení nabíjecí stanice s elektromobilem

Na trhu ojediněle naleznete konektor Typu 1, který je však vhodný pouze pro jednofázové nabíjení, v Evropě nejčastěji naleznete konektory Typu 2, použitelné jak pro jednofázové, tak i třífázové nabíjení.

Instalace nabíjecích stanic witty.park pro společnost Renocar v Brně

Příkladem kvalitní spolupráce se stala květnová dodávka nabíjecích stanic Hager witty.park 2 × 22 kW včetně rozváděčů Hager s řízením nabíjení pro společnost Renocar, a. s., Brno, která patří k významným autorizovaným prodejcům značek a poskytovatelům servisu BMW. Dodávka nabíjecích stanic Hager byla zajištěna ve spolupráci s firmou NTL Forensics, a. s.
Rychlá a spolehlivá nabíjecí stanice společnosti Hager witty.park 2 × 22 kW včetně rozváděčů Hager s řízením nabíjení