Registrace

Výzva k vrácení jističů Hager (MCB) série 10kA

Na základě naší vnitřní kontroly kvality byla zjištěna neshoda materiálu při výrobě některých referenčních čísel jističů Hager (MCB) série 10kA. Tato neshoda může narušit správné fungování těchto přístrojů, způsobit požár nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jedná se o produkty s referenčními čísly, uvedenými v přiloženém souboru níže, vyrobenými v období mezi 7. červencem 2016 a 25. září 2016 (kalendářní týden 27 - 38).


Příklad: jistič byl vyroben ve 30. kalendářním týdnu, roku 2016
Dotčené přístroje identifikujete na základě potisku a objednacího čísla viz přiložený soubor PDF (PDF, 37 kB) následovně:

Číslice 1+2 = Kalendářní týden
Číslice 3+4 = Rok výroby

Dle zásady předcházení škodám a předběžné opatrnosti, včetně zajištění bezpečnosti uživatelů / spotřebitelů, se naše společnost rozhodla vyzvat k vrácení všech označených výrobků Hager MCB série 10kA, vyrobené v období od 7. července 2016 do 25. září 2016.

Co můžeme v současné době udělat?

Je potřeba identifikovat jednotlivé přístroje, stejně tak již zabudované, a za pomocí elektrikáře je nepřetržitě vyměnit.Další informace

Pro další informace prosím kontaktujte paní Ing. Helenu Přenosilovou na telefonním číslem: +420 724 932 067 nebo na e-mailu: recall@hager.cz