Projektování v elektrotechnice  

Bezplatné on-line školení, zaměřené na klíčová témata spojená s projektováním a bezpečností elektrických rozvodů.

Termín a místo konání: 12. 12. 2023, od 9:00 do 14:30, on-line

Toto odborné školení se zaměřuje na klíčová témata spojená s projektováním a bezpečností elektrických rozvodů, zejména v kontextu fotovoltaických elektráren (FVE).

Během školení se budeme zabývat důležitými aspekty projektování elektrických rozvodů v návaznosti na novou vyhlášku č. 114/2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW a novou normu ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody.

Za společnost Hager se na vás těší Štěpán Tyc.

Program školení

  • Požární bezpečnost elektrických rozvodů FVE, vyhláška č. 114/2023.

  • Návrh ochrany proti přepětí u objektů s FVE.

  • Rozvaděče pro FVE.

  • Nové požadavky na elektrické rozvody z hlediska požáru.

  • Realizace elektrických rozvodů s požární odolností dle ČSN 73 0848.

Registrace

Toto on-line školení není zpoplatněné.

Přihlašování probíhá přes webové stránky LP Elektro zde.