KNX quicklink

Snadné řešení chybějícího vypínače, opomenuté funkce nebo zvýšení pohodlí? Opravdu to jde tak snadno? S řešením Hager ano! Přesvědčte se sami, jak snadno vyřešíte svůj problém.

Výhody systému

  • Snadné propojení dvou a více produktů, v pěti jednoduchých krocích
  • Velký výběr z přednastavených funkcí, které u konkurence nenajdete
  • Široký sortiment produktů pro mnoho vašich aplikací
  • Rozšiřitelnost i do větších celků – inteligentní řízení domácnosti
  • Možnost propojení do systémů KNX Easy nebo KNX system

Nastavení systému

Aktivace nastavení

Stiskněte krátce konfigurační tlačítko cfg na vysílači a přijímači. Konfigurační LED cfg se rozsvítí červeně jak na vysílači, tak i na přijímači. Vysílač a přijímač jsou nyní v režimu konfigurace.

Volba vstupuNa vysílači krátce stiskněte tlačítko, kterému má být přiřazena funkce. Konfigurační LED cfg na vysílači zabliká.

Zvolení funkce

Stiskněte tlačítko funkcí fct, dokud se na vysílači nerozsvítí LED funkcí fct. Poté navolte požadovaný režim, pomocí krátkých stisků tlačítka funkcí fct.

Potvrzení funkce

Pro potvrzení funkce stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko funkcí fct vysílače, dokud konfigurační LED cfg nezabliká. Chcete-li nastavit ovládací prvky skupiny, opakujte kroky 3 a 4 na všech ostatních přijímačích skupiny.

Ukončení konfigurace

Pro ukončení konfigurace stiskněte krátce konfigurační tlačítko cfg.

Praktická ukázka