Impressum

Hager Electro s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby
Tel: +420 281 045 735
Fax: +420 266 107 310

E-Mail: info@hager.cz
www.hager.cz

© Hager Electro s.r.o.
Omyly a technické změny vyhrazeny.Jednatel:
Thomas Grund

Sídlo firmy:
Pražská 238, 250 66 Zdiby

IČO:
630 76 195

DIČ:
CZ-630 76 195

Upozornění týkající se ochrany dat

Děkujeme Vám za zájem o naše internetové stránky a naši společnost.

Ochrana Vašich dat a soukromí je pro nás velmi důležitá. Abychom zajistili, že budete plně informováni o shromažďování a využívání osobních údajů na našich webových stránkách, vezměte na vědomí následující informace.


1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při používání našich internetových stránek nemusíte uvádět své osobní údaje. Vaše jméno, adresu či další údaje ale v určitých případech potřebujeme pro poskytnutí požadované služby. V takových případech Vás na to odpovídajícím způsobem upozorníme.
Kromě toho ukládáme a zpracováváme pouze údaje, které jsou nám dány k dispozici dobrovolně a údaje, které se automaticky shromažďují při návštěvě našich internetových stránek (např. IP adresa, názvy vyvolaných stránek, použitého prohlížeče a operačního systému, datum a čas přístupu, používané vyhledávače, názvy stažených souborů).
Údaje, které nám poskytnete, uložíme a použijeme ke zpracování Vašich dotazů a hlášení či pro nezbytnou komunikaci s Vámi.
S Vašimi údaji bude samozřejmě zacházeno jako s důvěryhodnými a nebudou poskytovány třetím osobám mimo Hager Group.

2. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek server automaticky zaznamenává Vaše návštěvy. Běžné standardní údaje se zaznamenávají do souborů protokolu a cookies se používají běžným způsobem. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odeslány z webového serveru do Vašeho prohlížeče a jsou uloženy na pevný disk Vašeho počítače. Kromě adresy internetového protokolu nejsou uloženy žádné osobní údaje uživatele. Tyto informace slouží k Vaší identifikaci při příští návštěvě našich webových stránek a k usnadnění navigace. Cookies nám například umožní přizpůsobit webovou stránku Vašim zájmům nebo uložit Vaše heslo, abyste ho při každé návštěvě nemuseli znovu zadávat.
Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlédnout i bez cookies. Pokud byste nechtěli, abychom rozpoznali Váš počítač, můžete zabránit uložení cookies na Váš pevný disk tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte "Nepřijímat cookies". Podrobnější informace naleznete v pokynech výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud nechcete přijímat cookies, může ale dojít k omezení funkce našich nabídek.

3. Použití služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webovou stránku používáte. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce, zkrátí společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádným jinými Google údaji.
Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Navíc můžete zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie o užívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) u společnosti Google i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací dostupného plugin prohlížeče na následujícím odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Podrobnější informace obdržíte na www.google.com.
Kódy (tracking codes) této webové stránky používají funkci „_anonymizeIp()“ k anonymnímu sběru IP adres.


4. Bezpečnost dat

Zabezpečujeme naše webové stránky a jiné systémy proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo šíření Vašich údajů neoprávněnými osobami pomocí technických a organizačních opatření. Přístup do oblastí, které jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Se svými přístupovými informacemi byste měli vždy zacházet jako s důvěrnými údaji a zavřít okno prohlížeče, když s námi ukončíte komunikaci, zejména užíváte-li počítač společně s dalšími osobami.

5. Právo na informace

Podle zákona na ochranu údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích i právo na jejich opravu, blokování nebo vymazání.

Upozornění týkající se autorských práv

Pro dokumenty, které jsou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím datových sítí, platí bez omezení zákon o autorském právu. Platí zejména následující:
Jednotlivé reprodukce, jako jsou kopie a výtisky, mohou být provedeny pouze pro soukromou a osobní potřebu, tzn. přípustné jsou jednotlivé kopie na jakýchkoli médiích k soukromým účelům, jestliže neslouží přímo či nepřímo ke komerčním účelům. (§ 53 UrhG). Výroba a distribuce dalších reprodukcí je povolena pouze s výslovným svolením autora. Texty, fotografie a ostatní dokumenty zveřejněné na této webové stránce jsou proto chráněny autorským právem a nesmí být reprodukovány, zpracovávány, rozmnožovány či šířeny bez písemného souhlasu autora. Výjimkou je pouze ukládání a používání poskytnutých obsahů pro osobní účely. Uživatel sám je odpovědný za dodržování právních předpisů a při zneužití může být učiněn zodpovědným.

Pro obrazový a textový materiál (obrazový materiál týkající se produktů, prostředí atd.), který Vám na vyžádání poskytneme poštou nebo e-mailem, platí ohledně uživatelských a autorských práv následující:

1. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, upravovat, kopírovat nebo šířit materiály, které jsme Vám poskytli. Je dovoleno pouze takové použití, které se týká požadovaného a námi předem písemně schváleného účelu.

2. Použití obrazových a textových materiálů v internetových obchodech nebo předání těchto materiálů třetím osobám je zakázáno.

3. Všechny obrázky a texty mohou být použity bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu pouze pro vlastní soukromé užívání; použity nemohou být k přímým ani nepřímým komerčním účelům.

4. Jste sami odpovědní za dodržování předpisů týkajících se autorských práv a při zneužití můžete být učiněni zodpovědnými. Pokud byste potřebovali použít naše obrazové a textové materiály, doporučujeme Vám, abyste nám napsali/ oslovili nás ohledně zamýšleného použití, uvedli svou úplnou adresu a použití našich materiálů si od nás nechali písemně schválit.

Upozornění týkající se obrazových a textových materiálů:

Pro obrazový a textový materiál (obrazový materiál týkající se produktů, prostředí atd.), který Vám na vyžádání poskytneme poštou nebo e-mailem, platí ohledně uživatelských a autorských práv následující:

1. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, upravovat, kopírovat nebo šířit materiály, které jsme Vám poskytli. Je dovoleno pouze takové použití, které se týká požadovaného a námi předem písemně schváleného účelu.

2. Použití obrazových a textových materiálů v internetových obchodech nebo předání těchto materiálů třetím osobám je zásadně zakázáno.

3. Všechny obrázky a texty mohou být použity bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu pouze pro vlastní soukromé užívání; použity nemohou být k přímým ani nepřímým komerčním účelům.

4. Jste sami odpovědní za dodržování předpisů týkajících se autorských práv a při zneužití můžete být učiněni zodpovědnými. Pokud byste potřebovali použít naše obrazové a textové materiály, doporučujeme Vám, abyste nám napsali/ oslovili nás ohledně zamýšleného použití, uvedli svou úplnou adresu a použití našich materiálů si od nás nechali písemně schválit.Odpovědnost

Naše publikace mají informovat dle nejlepšího vědomí, avšak nemůže být z toho vyvozována právní závaznost za správnost, úplnost atd. Obrázky, zejména pokud jde o barvy, velikost a vlastnosti zobrazených výrobků, jakož i schémata, návody k použití, ceny apod., jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na technické a formální změny našich produktů, pokud slouží technickému pokroku. Vylučujeme odpovědnost za škody, které mohou přímo či nepřímo vyplynout z používání této webové stránky i zde uvedených informací. S výjimkou odpovědnosti za úmysl či hrubou nedbalost.

Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah jiných webových stránek, které můžete navštívit přes hypertextové odkazy na našich webových stránkách. Zde se jedná o cizí obsahy, na jejichž tvorbu nemáme žádný vliv. Za jejich obsahy tedy nejsme odpovědní a distancujeme se od nich.