O firmě

Hager - více než 60 let průkopníkem na poli elektrických instalací

Historie elektrotechnické značky Hager se začala psát v roce 1955 v Sársku, kdy bratři Hermann a Oswald Hagerovi společně se svým otcem Peterem Hagerem založili firmu jako ryze rodinný podnik. Doba byla turbulentní, region Sárska patřil po druhé světové válce Francii
a vstup na německý trh tehdy nepřipadal v úvahu. Přesto bylo od samého počátku záměrem zakladatelů využít výhodné polohy na pomezí Francie a Německa a působit na obou stranách hranice. Netrvalo ani pět let a tento záměr se vydařil: Sársko se připojilo jako nová spolková země k Německu a rodina Hagerových založila „Hager Electro S.A.“ ve francouzském Obernai. Již více než půl století tak stojí Hager široce rozkročen a pevně zakotven mezi oběma zeměmi.

Vlajkovou lodí značky Hager se staly především domovní rozvaděče
a modulové přístroje, tzn. především komponenty pro bezpečné nakládání s energií. Již více než půl století je společnost Hager lídrem v oblasti moderní elektroinstalace, má na kontě více než 1600 patentů
a celou řadu inovací a světových premiér. Na vysokém tempu inovací pracuje více než 700 vlastních výzkumných a vývojových pracovníků.

Od devadesátých let díky úspěšným akvizicím přibyla do rodiny Hager např. značka Tehalit, evropský lídr v systémech pro ukládání vedení. Jedna z nejúspěšnějších akvizic v historii společnosti Hager se odehrála v roce 2010, kdy do portfolia Hager přibyly vypínače a domovní přístroje Berker. Společnost Berker je rovněž rodinnou firmou založenou v Německu, a to již v roce 1919! Za téměř století své existence má na kontě celou řadu patentů a prvenství, ale především designových ocenění.

V roce 2015 oslavila společnost Hager Electro 20 let svého působení v České republice. O české a slovenské zákazníky se stará tým obchodních, technických a marketingových specialistů.

Hager v číslech pro rok 2015

Klíčová čísla 
Obrat
1,9 mld €
Počet zaměstnanců
přes 11.650
Počet výrobních míst
28 v 11 zemích
Počet poboček / zastoupení
129

Naše hodnoty

Jako rodinné firmě nám nejde pouze o krátkodobý zisk, ale především o trvalý úspěch. Rozhodující jsou pro nás hodnoty jako poctivost, partnerství a spolehlivost. Zkoušíme nekonvenční přístupy a řešení, která jsou pro inovace nezbytností.

Jsme si vědomi potřeb ekologické udržitelnosti, chováme se šetrně ke zdrojům, společensky se angažujeme a řídíme se etickými základy. Všechny tyto zásady jsou zakotveny v naší iniciativě udržitelnosti E3.

Více informací se dočtete na www.hagergroup.com.

Logo, tapeta a spořič obrazovky Hager