Jednoduchá konfigurace

Už nemůže být více intuitivní: jakmile instalujete a propojíte všechny aktory a senzory, easy vám umožní přístup k vaší chytré domácnosti pomocí vašeho tabletu. Jediné, co k tomu ještě potřebujete, je bezdrátové připojení mezi vaším zařízením a novým konfiguračním nástrojem. Kompletní systém je možné snadno nakonfigurovat během několika hodin.

Krok 1: Načtení

Pro vytvoření nového projektu aktivujte funkci „Start Discovery“. Tímto krokem vyhledáte všechna zařízení ve vaší elektroinstalaci. Zařízení se načtou a zobrazí v přehledné tabulce s popisy vstupů a výstupů. Software rozlišuje RF produkty a produkty připojené přes sběrnici. Soupis prvků umožní zkontrolovat, zda byla načtena všechna požadovaná zařízení.

Krok 2: Označování

Systém easy hovoří srozumitelným jazykem - bez zkratek a kódů! Začněte tím, že si vytvoříte jednoduchý název pro budovu. Následně pojmenujte jednotlivé místnosti a přiřaďte je k podlažím. Dalším krokem je označení všech produktů KNX s jejich vstupy a výstupy. Jakmile jsou definovány jednotlivé funkce a jejich parametry, vstupy a výstupy se přiřadí k vytvořeným místnostem.

Krok 3: Propojení

Pomocí dotykové obrazovky vyberte požadované vstupy a výstupy. Současně lze vybrat více vstupů a výstupů, které si přejete propojit. Funkce filtru umožňuje rychlé a snadné propojení, např. pro spínání skupin.

Jakmile vyberete kanály, které chcete propojit, stiskněte symbol "Link".

Krok 4: Funkce

Poslední krok spočívá ve výběru vhodné funkce. Můžete například zvolit tlačítko pro spínání a vypínání osvětlení - v každém případě máte k dispozici výběr z celé řady funkcí KNX. Jakmile vyberete funkci, lze okamžitě spustit provoz.