Registrace

Globální oznámení o používání souborů cookies

Poslední aktualizace: květen 2018

Ve společnosti Hager Electro s.r.o., IČO: 630 76 195, se sídlem Zdiby, Pražská 238 (dále jen „Správce“) respektujeme Vaše soukromí a chceme být transparentní, pokud jde o to, jaké typy osobních údajů o Vás shromažďujeme a jak je používáme. V tomto Oznámení o používání souborů cookies (dále jen „Oznámení“) vysvětlujeme, jak Správce a další přidružené společnosti ze skupiny Hager (dále jen „Hager“) používají cookies a další podobné technologie (dále jen „Cookies“) k tomu, abychom Vás poznali, když navštívíte naši webovou stránku na adrese www.hagergroup.com a naše další webové stránky (dále jen „Webová stránka“). Vysvětlujeme rovněž, co tyto technologie jsou a proč je používáme, i Vaše práva, pokud jde o kontrolu toho, jak je používáme.

Upozorňujeme, že toto Oznámení popisuje typy souborů Cookies, které obecně používáme na všech našich Webových stránkách, a že konkrétní soubory Cookies používané na jednotlivých Webových stránkách se mohou lišit. Některé ze souborů Cookies popisované v tomto Oznámení tudíž nemusí být relevantní pro konkrétní Webovou stránku, kterou navštívíte.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě Webové stránky uloženy ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory Cookies jsou vlastníky webových stránek hojně používány k tomu, aby jejich webové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji, i k poskytování informací pro účely vykazování.
Soubory Cookies vytvořené vlastníkem webové stránky (v tomto případě společností Hager) jsou označovány jako „cookies prvních stran“. Soubory Cookies vytvořené jinými stranami než vlastníkem webové stránky jsou označovány jako „cookies třetích stran“. Cookies třetích stran umožňují poskytování vlastností a funkcí třetích stran (např. reklamy, interaktivního obsahu a analytických nástrojů) na webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky. Subjekty vytvářející tyto soubory Cookies třetích stran poznají Váš počítač, když navštíví dotyčnou webovou stránku i když navštíví určité další webové stránky.

Proč používáme soubory Cookies?

Cookies prvních a třetích stran používáme z několika důvodů. Některé soubory Cookies jsou nezbytné z technických důvodů, aby naše Webová stránka fungovala, a tyto soubory Cookies označujeme jako „nezbytné“ nebo „zcela nezbytné“ Cookies. Další soubory Cookies nám rovněž umožňují sledovat a zaměřit se na zájmy našich uživatelů a zlepšit zkušenost s naší Webovou stránkou. Třetí strany předávají soubory Cookies prostřednictvím naší Webové stránky pro účely reklamy, analytických nástrojů a k dalším účelům. Uvedené je blíže popsáno níže.

Konkrétní typy Cookies prvních a třetích stran předávané prostřednictvím naší Webové stránky a jejich účely jsou popsány v níže uvedené tabulce.
Typy souborů CookiesKdo tyto soubory Cookies předáváJak je odmítnout
Nezbytná Cookies webové stránky: Tyto soubory Cookies jsou zcela nezbytné k poskytování služeb dostupných prostřednictvím naší Webové stránky a k používání některých z jejích vlastností, jako je přístup do zabezpečených oblastí.
Jedná se v zásadě o soubory cookies prvních stran vytvářené společností Hager.
Protože tyto soubory Cookies jsou zcela nezbytné k tomu, aby Vám byla Webová stránka zpřístupněna, nemůžete je odmítnout.

Můžete je však zablokovat nebo vymazat změnou nastavení svého prohlížeče tak, jak je popsáno níže v části nazvané „Jak můžu kontrolovat Cookies?“.
Výkonová a funkční Cookies: Tyto soubory Cookies slouží ke zlepšení výkonu a funkcí naší Webové stránky, ale nejsou nezbytné k jejímu používání. Bez těchto souborů Cookies však nemusí být dostupné určité funkce, například nastavení zobrazení.
Jedná se o soubory Cookies prvních stran vytvořené společností Hager nebo Cookies třetích stran (například společnosti Google).
Chcete-li tyto soubory Cookies odmítnout, řiďte se pokyny uvedenými níže v části nazvané „Jak můžu kontrolovat Cookies?“.

Více informací o tom, jak Google používá cookies a jak můžete svoje soubory Cookies spravovat, najdete zde:
Analytická a personalizační Ccookies: Tyto soubory Cookies shromažďují informace, které jsou používány buď v souhrnné podobě k tomu, abychom poznali, jak je naše Webová stránka používána nebo jak účinné jsou marketingové kampaně, či k tomu, abychom naši Webovou stránku pro Vás personalizovali.
Pro analytická Cookies v zásadě používáme Google Analytics. Jedná se o Cookies třetích stran.
Chcete-li tyto soubory Cookies odmítnout, řiďte se pokyny uvedenými níže v části nazvané „Jak můžu kontrolovat Cookies?“.
Více informací o Google Analytics získáte níže v části nazvané „Google Analytics“ nebo na webové stránce společnosti Google na adrese analytics.google.com
Reklamní Cookies: Tyto soubory Cookies slouží k tomu, aby vám byla nabízena relevantnější reklamní sdělení. Plní funkce, jako je zabránění tomu, aby se neustále zobrazovala stejná reklama, zajištění, aby se reklamy zadavatelů řádně zobrazovaly, a v některých případech výběr reklamy na základě Vašich zájmů.
Jedná se o soubory Cookies prvních stran vytvořené společností Hager nebo o Cookies třetích stran (například společnosti DoubleClick vlastněné společností Google).
Chcete-li tyto soubory Cookies odmítnout, řiďte se pokyny uvedenými níže v části nazvané „Jak můžu kontrolovat Cookies?“.
Více informací o společnosti DoubleClick a o tom, jak můžete svoje soubory Cookies spravovat, najdete na stránce společnosti Google o souborech Cookies na adrese: policies.google.com/technologies/cookies
Cookies sociálních sítí: Tyto soubory Cookies Vám umožňují sdílet stránky a obsah, který na naší Webové stránce považujete za zajímavý, prostřednictvím sociálních sítí třetích stran a dalších webových stránek. Tyto soubory Cookies lze rovněž používat k reklamním účelům.
Umožňujeme Vám registrovat se na našich Webových stránkách s použitím Vašeho účtu na Facebooku. V důsledku toho může být ve Vašem zařízení uložen soubor Cookies třetích stran používaný společností Facebook.
Chcete-li tyto soubory Cookies odmítnout, řiďte se pokyny uvedenými níže v části nazvané „Jak můžu kontrolovat Cookies?“.
Více informací o souborech Cookies společnosti Facebook získáte na stránce společnosti Facebook o souborech Cookies na adrese: en-gb.facebook.com/policies/cookies/
Úplný přehled souborů cookies, které používáme, najdete zde: hagergroup.com/cookies-list

Co další sledovací technologie?

Cookies nejsou jediný způsob jak rozpoznat nebo sledovat návštěvníky Webové stránky. Můžeme čas od času používat další podobné technologie, jako jsou webové majáky (někdy též „sledovací pixely“ nebo „transparentní GIF“). Jedná se o velmi malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožňuje poznat, když někdo navštíví naši Webovou stránku (nebo otevře e-mailovou zprávu, kterou jsme mu zaslali). Umožňuje nám to například monitorovat trasy pohybu uživatelů z jedné stránky v rámci naší Webové stránky na jinou, předávat soubory Cookies nebo se soubory Cookies komunikovat, poznat, zda jste na naši Webovou stránku přišli z online reklamy zobrazené na webové stránce třetí strany, zlepšit výkonnost stránky a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní. Tyto technologie v mnoha případech k řádnému fungování potřebují soubory Cookies, a odmítnutí souborů Cookies tudíž negativně ovlivní jejich fungování.

Flash cookies nebo lokální sdílené objekty

Naše Webová stránka může rovněž používat tzv. „flash cookies“ (jinak též známé jako místní sdílené objekty či „LSO“), mimo jiné k shromažďování a uložení informací o tom, jak používáte naše služby, k prevenci podvodů a k dalším operacím Webových stránek.

Pokud nechcete mít soubory flash cookies uložené na svém počítači, můžete pomocí nástrojů obsažených v panelu nastavení ukládání webových stránek (Website Storage Settings Panel) upravit nastavení svého programu Flash Player tak, aby bylo zablokováno ukládání flash cookies. Soubory flash cookies můžete rovněž spravovat v panelu globálních nastavení ukládání (Global Storage Settings Panel) podle uvedených pokynů (mimo jiné včetně pokynů, které například vysvětlují, jak vymazat existující soubory flash cookies (označované na webové stránce Macromedia jako „informace“), jak zabránit ukládání lokálních sdílených objektů na Vvašem počítači bez dotazování a (v případě verze Flash Player 8 a pozdější) jak zablokovat flash cookies, které nejsou předávány provozovatelem stránky, na které se v daném okamžiku nacházíte).

Upozorňujeme, že nastavení programu Flash Player tak, aby bylo omezeno přijímání souborů flash cookies, může omezit nebo ztížit fungování některých flash aplikací, potenciálně včetně flash aplikací používaných v souvislosti s našimi službami nebo online obsahem.

Reklamní cookies

Třetí strany mohou do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládat soubory Cookies za účelem poskytování reklamy prostřednictvím naší Webové stránky. Tyto společnosti mohou používat informace o Vašich návštěvách na této a jiných Webových stránkách k nabízení relevantní reklamy na zboží a služby, které Vás mohou zajímat. Mohou rovněž používat technologie sloužící k měření účinnosti reklamy. Mohou toho dosáhnout používáním souborů Cookies nebo webových majáků k shromažďování informací o Vašich návštěvách na této a jiných webových stránkách a následně k poskytování relevantní reklamy na zboží a služby, které vVás mohou potenciálně zajímat. Informace shromážděné tímto způsobem nám ani dotyčným třetím stranám neumožňují určit Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobně identifikovatelné informace, pokud se takové údaje sami nerozhodnete poskytnout.

Google Analytics

Tato Webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá Cookies nebo textové soubory. Tyto soubory jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzovat Vaše používání Webové stránky. Informace generované souborem Cookies o Vašem používání této Webové stránky jsou obecně zasílány serveru společnosti Google ve Spojených státech a tam uloženy. Pokud je však na této Webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, vaše IP adresa je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa zaslána serveru společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele této Webové stránky k vyhodnocení Vašeho používání Webové stránky, k vypracování zpráv o fungování Webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním Webové stránky a internetu ve vztahu k provozovateli Webové stránky. IP adresa zaslaná Vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics není společností Google spojována s dalšími údaji.

Ukládání těchto souborů Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. V takovém případě se však může stát, že nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce Webové stránky.

Pomocí výše uvedených odkazů můžete rovněž zabránit tomu, aby údaje (včetně Vaší IP adresy) generované souborem Cookies a související s Vaším používáním Webové stránky byly zasílány společnosti Google a zpracovány společností Google. Více informací je k dispozici na adrese analytics.google.com.

Jak můžu kontrolovat Cookies?

Máte právo rozhodnout, zda soubory Cookies přijmout nebo odmítnout. Zvolené nastavení používání souborů Cookies můžete upravit kliknutím na příslušné odkazy ve výše uvedené tabulce s informacemi o souborech Cookies.

Ovládací prvky svého prohlížeče webových stránek můžete nastavit nebo upravit tak, aby soubory Cookies byly přijímány nebo odmítnuty. Pokud se rozhodnete soubory Cookies odmítnout, můžete naši Webovou stránku i nadále používat, přestože Váš přístup k některým funkcím a částem naší Webové stránky může být omezen. Vzhledem k tomu, že způsob jak prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče odmítnout soubory Cookies se u jednotlivých prohlížečů liší, více informací najdete v nabídce nápovědy svého prohlížeče.

Používání souborů Cookies můžete obecně schválit nebo odmítnout prostřednictvím funkce, jež je součástí Vašeho webového prohlížeče.

Více informací o nastavení anonymního prohlížení „Private Browsing“ a správě nastavení souborů Cookies v prohlížeči Firefox získáte zde.

Více informací o nastavení anonymního prohlížení „Incognito“ a správě nastavení souborů Cookies v prohlížeči Chrome získáte zde.

Více informací o nastavení anonymního prohlížení „InPrivate“ a správě nastavení souborů Cookies v prohlížeči Internet Explorer získáte zde

nebo více informací o nastavení anonymního prohlížení „Private Browsing“ a správě nastavení souborů Cookies v prohlížeči Safari získáte zde.

Kromě toho většina reklamních sítí nabízí způsob jak zrušit cílenou reklamu. Více informací najdete na adrese www.aboutads.info/choices/ nebo www.youronlinechoices.com.

Aktualizace tohoto Oznámení

Toto Oznámení můžeme průběžně aktualizovat, například tak, aby odráželo změny námi používaných souborů Cookies, nebo z jiných provozních, právních či správních důvodů. Z tohoto důvodu se prosím k tomuto Oznámení pravidelně vracejte, abyste byli i nadále informováni o tom, jak používáme soubory Cookies a související technologie.

Datum poslední aktualizace je uvedeno na začátku textu tohoto Oznámení.

Ochrana soukromí

Více informací o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje, najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů na webu zde.

Kde můžu získat další informace?

V případě jakýchkoliv dotazů o tom, jak používáme soubory Cookies nebo jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete použít následující formulář.


Kontaktní údaje:

Hager Electro s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby
Tel: + 420 281 045 727 E-mail: info@hager.cz