Registrace

Flexibilní systémy pro kanceláře

V současných kancelářských prostorách se zpravidla nachází řada zařízení pro telekomunikaci, přenos a zpracování dat, které jsou k pevným rozvodům elektrické instalace a pevným rozvodům pro informační techniku připojeny řadou kabelů a přívodních šňůr. Pro uspořádání těchto přívodů jsou určeny flexibilní systé my pro kanceláře, jejichž pomocí lze uspořádat přívodní šňůry k zařízením, jimiž jsou jednotlivá pracoviště vybavena.  Tyto systémy zároveň poskytují přívodním šňůrám a kabelům zvýšenou ochranu před mechanickým poškozením a přispívají tak ke zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých zařízení.