Registrace

Technické okénko

Naše technické oddělení se dnes a denně potýká s velkým množstvím technických dotazů. Mnohé z nich se často opakují, a proto jsme se rozhodli podělit se s těmi nejzajímavějšími otázkami prostřednictvím technického okénka!

Jak se instalují kovová podlahová víka BSR a čemu věnovat pozornost při montáži?

Kovová podlahová víka BSR, ať výklopná nebo s tubusovým vývodem, je možné instalovat do litých i dutých nebo zvýšených podlah.

Pro instalaci do betonového potěru použijte instalační pouzdro současně s přivedením patřičných silových a datových kabelů v elektroinstalačních trubkách nebo kanálech.

Pro instalaci do dutých a zvýšených podlah s šířkou podlahové desky menší než 32 mm je nutné použít upínací kroužek, pomocí kterého se podlahová deska po dotažení sevře mezi kroužek a podlahovou krabici s přístroji.

Při instalaci do podlah o větší šířce není potřeba žádného dodatečného příslušenství a podlahová krabice se upevní pomocí integrovaných rozpěrných třmenů.

Aby bylo zajištěné deklarované krytí kovového víka, je zapotřebí aplikovat silikonový tmel po obvodu podlahové krabice před samotnou instalací víka. Této aplikaci je nutné věnovat zvýšenou pozornost, aby se předešlo nebezpečným situacím či škodě na majetku.

Více k podlahovým krabicím najdete na našich webových stránkách zde.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Další technické dotazy:

Jak správně vybrat typ vodiče a jaký průřez vodiče lze instalovat do quickconnect svorky bezšroubových přístrojů?
quickconnect
Tyto informace naleznete v technických informacích k danému produktu, například v katalogu. Vždy je to také vyznačeno na boku přístroje u dané svorky. Zde najdete pokyny ohledně možného průřezu připojitelného vodiče, délky odizolování vodiče a informace o zákazu použití dutinky pro slaněný vodič.

Více k bezšroubovému systému quickconnect najdete na našich webových stránkách zde nebo v brožurce quickconnect. (PDF, 2,3 MB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Kolik vozidel současně lze nabíjet pomocí witty.solar?
witty.solar
Díky přidruženému správci energie (EMS) instalovaném v hlavním rozvaděči a komunikačním propojení až 3 nabíjecích stanic s tímto managerem, je možno současně nabíjet až 3 elektromobily aniž by došlo k přetížení sítě a nechtěnému vypnutí celého domu. Samozřejmostí je, že EMS počítá souběžně s odběrem objektu, výrobou fotovoltaického systému a odebíraným výkonem nabíjecích stanic. Takto dokážete využít maximum možné energie pro nabíjení vašich vozidel.

Více informací k nabíjecí stanici witty.solar naleznete na našich webových stránkách zde nebo v nové brožurce Nabíjecí stanice witty (PDF, 13,6 MB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Musí být parkoviště vybaveno nabíjecími stanicemi?
Odpověď musíme rozdělit do těchto dvou oblastí:

Parkoviště bytového domu:
Dle vyhlášky č. 266/2021 Sb., $48, všechny nové objekty (novostavby nebo velké rekonstrukce) které mají mít více jak 10 vnitřních parkovacích míst nebo venkovních parkovacích míst sousedících s budovou, musí mít připraveny kabelovody pro budoucí instalaci nabíjecí stanice pro každé parkovací místo. Vyhláška dále nespecifikuje, co je myšleno kabelovodem. Obcházet tuto definici pouze přípravou kabelových tras považujeme za nevhodné a doporučujeme připravit trasy včetně kabeláže. Tato příprava je totiž do budoucna časově i finančně méně nákladná.

Parkoviště komerčních budov:
Všechny nové objekty komerčních budov (novostavby nebo velké rekonstrukce, které mají mít více jak 10 vnitřních parkovacích míst nebo venkovních parkovacích míst sousedících s budovou, musí být vybaveny jednou nainstalovanou nabíjecí stanicí a mít přípravu kabelovodů pro budoucí instalaci nabíjecí stanice pro každé 5. parkovací místo to vše dle vyhlášky č. 266/2021 Sb., $48. Pro kabelovody platí totéž co v předchozím odstavci.

Více k tématu nabíjecích stanic naleznete na našich webových stránkách zde nebo v nové brožurce Nabíjecí stanice witty (PDF, 13,6 MB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
witty.park
Lze instalovat přístroje pro FVE pro DC stranu do jakéhokoliv rozvaděče?
Ne, to nelze, rozvaděč musí být určen pro provoz na DC napětí minimálně 1000 V DC a měl by mít dvojitou izolaci. V našem případě toto splňují rozvaděče řady Vector II.

Více k tématu rozvaděčů naleznete na našich webových stránkách zde nebo v nové brožurce Produkty pro fotovoltaické aplikace. (PDF, 8,5 MB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Svodič přepětí
Kdy je nutno instalovat svodič přepětí (SPD) do objektu?
SPD (Surge Protection Device) se používají k ochraně před přechodovým přepětím. Norma 33 2000 - 4 - 443 Ed.3 nám říká, že vybrané budovy musí být tímto druhem ochrany vybaveny a to například: úřady, školy, banky, hotely, nemocnice apod. V případě, že objekt nespadá do této kategorie budov, musí být provedeno posouzení rizika dle postupu uvedeného v této normě.
Třetím případem pak je situace, kdy hodnota elektrické instalace objektu nepřesahuje pětinásobek ekonomické hodnoty SPD. V tomto případě nemusí být SPD použity (např.: kůlny, technické místnosti apod.).

Více k tématu svodičů přepětí naleznete na našich webových stránkách zde nebo v brožurce. (PDF, 9,3 MB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Svodič přepětí
Liší se v něčem kabelová příprava pro KNX a KNX easy?
Neliší, protože v obou případech se jedná o KNX instalaci. Je nutné dodržet pouze několik základních pravidel, platných pro všechny instalace KNX.

Velkou výhodou je odolnost této komunikace vůči rušení a možnost zapojení sběrnice libovolným způsobem. Jednotlivé přístroje lze zapojit do linie, do hvězdy, nebo do stromu, případně můžete tyto způsoby libovolně kombinovat. Jediné nedovolené zapojení je do kruhu. Celá instalace je pak dle potřeby a rozsahu rozdělena na jednotlivé linie, kdy můžete zapojit až 64 přístrojů na jednu linii sběrnice. Srdcem každé linie je kvalitní napájecí zdroj s dlouhou životností a jednotlivé linie se propojují do větších celků pomocí takzvaných liniových spojek.

Podrobnosti o sběrnicových instalacích a o tom, jaké chyby se v praxi objevují nejčastěji, získáte na některém z našich školení na toto téma.

Více k tématu KNX naleznete na našem webu zde, případně si můžete stáhnout leták zde. (PDF, 10 MB)

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
KNX easy
Chci naprogramovat spínací hodiny dle východu a západu slunce, ale v každém dni v roce je to jinak. Jak to lze vyřešit?
Ano, je pravda, že v každém dni v roce je jinak východ či západ slunce a to rozdílně dle místa instalace. Nyní však máte s našimi novými spínacími hodinami EGNxxx toto naprogramování jednodušší. Nejenom, že si jednoduše naprogramujete spínací hodiny pomocí české aplikace v mobilu, ale již můžete využít integrovanou funkci astronomických hodin. To znamená, že zadáte adresu místa instalace spínacích hodin a poté již zadáváte v jakém časovém intervalu při východu a západu slunce mají spínací hodiny sepnout či rozepnout připojený obvod.

V případě, kdy chcete mít informaci o venkovních světelných podmínkách přesnější, můžete využít možnost připojit nástěnné nebo vestavné soumrakové čidlo EEN003/EEN002 ke svorkám spínacích hodinek a při nastavování již máte možnost nastavit sepnutí/rozepnutí na základě přesné informace o světelné intenzitě 1-2000 lx. A pokud chcete tuto funkci využít a nechcete sekat do nové fasády domu, pak máte možnost použít bezdrátové nástěnné soumrakové čidlo EEN003W.

Více k tématu spínacích hodin naleznete na našem webu zde, případně si můžete stáhnout leták zde. (PDF, 2,5 MB)

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Spínací hodiny
Musím použít v novostavbě rodinného domu svodiče přepětí (SPD)?
U samostatných rodinných domů kde ve vyhlášce 268/2009 Sb v §36 je uvedeno, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit například ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení. Pro výše uvedené stavby musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
Norma ČSN 33 2000-5-534 ed.2 uvádí, že v případě kdy je budova vybavena vnějším systémem ochrany před bleskem nebo je ochrana před přímým úderem předepsána jiným způsobem, tak musí být zvolen SPD typu 1. Takže odpověď je ano.

Jako nejjednodušší způsob, jak splnit normativní minimum, doporučuje společnost Hager instalovat naše kombinované svodiče na vstup v hlavním rozvaděči. Pokud je překročena délka vedení deset metrů, například k podružnému rozvaděči, doporučuje norma další svodiče přepětí typu 2 a typu 3.

Více k tématu svodičů přepětí naleznete na našem webu zde, případně v našem elektronickém katalogu zde.

Konfigurátor systémů přepěťové ochrany: Vstoupit do konfigurátoru

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Svodiče přepětí
Co dělat, když nemám dostatečně silnou přípojku na nabíjecí stanici s výkonem 22 kW?
Naše nabíjecí stanice witty mají možnost pevného omezení nabíjecího výkonu v několika krocích, od 16 A po 32 A . Tedy od 11 kW po 22 kW ve třech fázích. Lze je také zapojit pouze na 1 fázi 230 V až do výkonu 7 kW.
U nabíjecích stanic witty premium lze navíc využít modul XEV305 (viz obr. níže), který může omezovat nabíjecí výkon dle skutečné zátěže vašeho hlavního jističe. Tím se optimalizuje momentální celková zátěž objektu.

Více k tématu nabíjecích stanic naleznete na našem webu zde, nebo si můžete na témata elektromobility přečíst článek na našich nových stránkách zde.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Řízení nabíjení s proudovým omezením dle zatížení XEV305
Jaká elektrická zařízení lze instalovat v koupelnách do zóny 2?
Elektrické zařízení musí splňovat minimální krytí IPX4. Do této zóny lze instalovat spínače, příslušenství a zásuvky napájené SELV nebo PELV (zdroj nesmí být umístěn v zóně 0 a 1). Dále lze do této zóny instalovat napájecí jednotky holicích strojků dle EN 61558-2-5.

Více informací k tomuto tématu se dočtete v naší Příručce pro elektrikáře, kterou si můžete objednat, nebo stáhnout zde.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Lze nabíjecí stanice zabezpečit proti použití neoprávněnou osobou?
Ano, lze. Můžeme použít typ nabíjecí stanice s RFID čtečkou, kdy pro odblokování stanice pro nabíjení je nutno použít autorizační kartu. Touto čtečkou jsou vybaveny naše nabíjecí stanice witty.park a witty.premium.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.
Které řady rozvodnic nabízejí možnost multimediální zástavby?
Multimediální provedení rozvodnic nalezneme v řadách golf, volta a univers FW. U rozvodnice golf to je rozvodnice pro datové rozvody, u rozvodnice volta můžeme použít variantu datovou nebo variantu hybridní, tj, kombinace silové a datové rozvodnice v kompaktním provedení. U rozvodnic univers FW můžeme rozvodnici skládat dle potřeb z vnitřních stavebnicových dílů. Pro všechny tyto rozvodnice můžeme vybírat další potřebné produkty, jako např. držáky pro keystony, napájecí zásuvky apod. z bohatého příslušenství.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.
Jsou rámečky řady lumina passion vyrobeny z přírodních materiálů?
Ano, vrchní části rámečků řady lumina passion jsou přírodní, jedná se o opravdové dřevo (buk/dub), sklo (bílé/černé) a hliník (mosazný/stříbrný/černý) v tloušťce 4 mm. Nejde tedy o imitace. Vybírat si můžete z 1-4 násobných rámečků pro vodorovnou montáž nebo z 1-3 násobných rámečků pro svislou montáž. Připojení vodičů do strojků vypínačů je bezšroubové.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.
Jakým způsobem detekuje hlídač varné desky potenciální riziko požáru?
Senzorická jednotka nad varnou deskou neustále monitoruje a vyhodnocuje teplotu a pohyby v okolí varné desky. Pokud detekuje náhlý nárůst teploty nebo neobvyklý pohyb – např. pomalý pohyb po varné desce nebo pád hrnce na zem – vyhlásí poplach.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde.
Jaké typy koncových instalačních prvků lze instalovat do parapetních kanálů tehalit?
Do parapetních kanálů tehalit lze instalovat koncové instalační prvky 60 mm standardního provedení díky použití instalační krabice do kanálu (s doporučením hranatého designu např. berker .Q.3), prvky modulu 45x45 mm díky speciálním montážním rámečkům do 80 mm víka kanálu a nebo systémové prvky Ecoline, uchycené přímo do lemu kanálu.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tématu rozvaděčových systémů najdete zde.
Lze do silnoproudého rozvaděče instalovat slaboproudé prvky?
Ano, je to možné, avšak musíme dodržet určitá pravidla. Slaboproudý prvek musí mít izolační vlastnosti shodné pro silnoproudou instalaci, což platí například i pro datové patch kabely, které by mohly být instalovány v rozvaděči souběžně se silovými. Nebo je třeba tyto komponenty oddělit izolační přepážkou.

V případě rozvaděčů dle ČSN EN 61439-1 musíte také počítat se ztrátovým výkonem těchto komponentů a pro rozvaděče DBO je nutné zajistit bezpečnou manipulaci s prvky v rozvaděči, tj. musí být dodrženo krytí živých částí min. IP2xC.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tématu rozvaděčových systémů najdete zde.
Lze do Hager easy, platformy KNX, integrovat zařízení třetích stran?
Ano, lze. Hager easy, díky kompatibilitě s celosvětově rozšířeným standardem KNX, komunikuje se zařízeními třetích stran. Je možné je libovolně kombinovat, případně nahrazovat.

Do systému KNX easy, je možné použít pouze produkty Hager easy a quicklink a pomocí bezplatné aplikace je nakonfigurovat dle potřeby - až do počtu 255 produktů na sběrnici a 255 produktů bezdrátových, v jedné instalaci. Server domovea funguje jako IoT controller a s jeho pomocí můžete s vaší KNX i KNX easy instalací propojit do jednoho funkčního celku i vaše IoT produkty. KNX vypínači je možné ovládat například HUE žárovky, Sonos reproduktory nebo začít používat hlasové asistenty Alexa, Google apod.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tématu automatizace budov najdete zde.
Mohu bezšroubové přístroje a rozvaděče použít pro certifikaci dle normy DBO nebo úplný kryt?
Ano pro oba typy lze použít naše bezšroubové přístroje a to za podmínek:

Pro rozvaděče DBO dle ČSN EN 61439-1/-3 vždy musíte použít výpočet pro dané po)užité přístroje. V tomto případě v našem konfigurátoru zvolíte k výpočtu bezšroubové prvky.

Pro úplné kryty dle ČSN EN 60670-24 je to ještě jednoduší. Společnost Hager má v podmínkách pro instalaci našich DBO, že pro použité přístroje musí být zvoleny prvky které jsou určeny svojí produktovou normu pro obsluhu laiky. A tomu naše bezšroubové modulární přístroje plně vyhovují.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace k tomuto tématu se dozvíte v naší brožuře Rozvaděče a úplné kryty, která je ke stažení zde. (PDF, 3,9 MB)
Je nutné přepěťovou ochranu použít v každé instalaci?
Norma ČSN 33 2000-4-443 udává, že přepěťová ochrana musí být instalována v objektech s vysokou koncentrací osob. Příkladem jsou budovy se zdravotnickou péčí, veřejné služby, IT centra, muzea, hotely, banky, průmyslové budovy, obchodní trhy, případně úřady nebo školy.

Ve všech ostatních prostorách musí být vyhodnoceno riziko, které určí vlastnosti a parametry přepěťové ochrany. Při výpočtu rizik se většinou dostanete k výsledku, že přepěťová ochrana je potřeba instalovat.

Existují ovšem výjimky, kdy svodič přepětí v objektech není nutné použít. Norma ČSN 33 2000-4-443 zmiňuje, že v případě, kdy hodnota elektrické instalace (hodnota kabelů, rozvaděčů a instalačních přístrojů) je menší než 5 násobek hodnoty SPD, nemusí být svodič přepětí použit. Tato výjimka se většinou bude vztahovat na kůlny, domácí dílny a všude tam, kde je provedena jednoduchá instalace, za použití několika světel a zásuvek.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Bližší informace o svodičích přepětí Hager hledejte v našem elektronickém katalogu.
Jakými vodiči či hřebenovými přípojnicemi lze připojit bezšroubové jističe?
Jističe jsou tvořeny dvěmi svorkami.

Horní odchozí svorka je bezšroubová s ovládacím prvkem nejvýše do 20 A a pro připojení max. 2 vodičů do průřezu 4 mm². Od 25 A je horní svorka šroubová, pro připojení vodiče do průřezu 25 mm².

Dolní svorka je koncipována jako dvojitá. Spodní část svorky slouží k šroubovému připojení a vrchní část slouží k bezšroubovému připojení QC (quickconnect) hřebenů. Pro použití hřebenů je vhodné použít hřebeny Hager s označením QC (všechny hřebeny KDNxxx). Tyto hřebeny v kombinaci s konstrukčním řešením jističů splňují požadavky normy pro způsob demontáže pomocí aretačního zařízení.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Který typ proudového chrániče pro jakou aplikaci?
Každé elektronické zařízení je jiné a denně jsou přidávány nové zdroje. Tato skutečnost také mění potenciálně se vyskytující poruchové a svodové proudy. Pokud proudový chránič není správně zvolen, může dojít ke zpoždění nebo dokonce k zabránění vypnutí - může tak dojít k nebezpečí pro osoby, stroje a zařízení. Náš průvodce výběrem správného typu proudového chrániče ukazuje, který typ citlivosti reziduálního proudu vyhovuje dané aplikaci.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Pro pomůcku při výběru proudového chrániče rozklikněte prosím odkaz níže.
Kompatibilita systémů KNX a IoT přístrojů
Často se zákazníci našeho technického poradce pana Jana Fraňka ptají, zda je systém KNX a systém KNX easy propojitelný i s jinými systémy?

Ano, systémy KNX a KNX easy je možné propojit i s jinými systémy a to například s pomocí Domovea serveru, který má v sobě integrován loT controller.

Díky tomu můžete například řídit HUE žárovky, používat hlasové asistenty Amazonu nebo Google, pouštět si muziku přes SONOS reproduktory z KNX vypínačů a mnoho dalšího.

Podrobnější informace k řešení KNX Hager najdete zde nebo navštivte některou z našich školeních Hager Akademie.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Jste si jisti, že správně dotahujete přístroje?
Většina montérů nám s jistotou tvrdí, že přístroje dostatečně utahují. My jim na našich prezentačních dnech dáváme možnost, aby si utahování s jistotou správnosti vyzkoušeli. A výsledky?
I montéři jsou velice překvapení, jakou sílu musí pro správné dotažení použít....

Každý přístroj má jasně dané hodnoty pro utahovací moment svorky (to se označuje jednotkou Nm). Pro zjištění správného utažení svorky je potřeba použít šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem. Jako další varianta se nabízí použití našeho bezšroubového přístroje, který nejenomže zajišťuje bezúdržbové připojení odchozího vodiče, ale také bezšroubové
a tudíž bezúdržbové připojení naší hřebenové přípojnice - až do jmenovitého proudu 63 A. Díky této možnosti odpadá kontrola dotažení svorek pomocí drahých nástrojů. A to je další výhoda k již bezprecedentní výhodě v rychlosti montáže!

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k bezšroubovým modulárním přístrojům najdete zde.
Lze použít jeden strojek vypínače a zásuvky pro všechny designové řady berker?
Jeden typ strojku vypínače a zásuvky lze použít pro všechny hranaté designové řady a jeden typ strojku vypínače a zásuvky pro kulaté série.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k systému one.platform najdete zde.
Jaké benefity v rámci bezpečnosti instalace Vám přináší systém quickconnect?
Použitím bezšroubového připojení quickconnect vytvoříte díky konstantnímu tlaku pružiny stálý spoj v čase bez potřebné údržby a pravidelného dotahování. Díky použití technologie pružinové svorky eliminujete problém s nedotaženým spojem a tím možné poškození svorky a možné zahoření přístroje.

Použitím hřebenové přípojnice v kombinaci s přístroji s bezšroubovými svorkami nehrozí vynechání dotažení svorky přístroje a tím spojené nefunkčnosti obvodu. Vzhledem ke konstrukci přípojnice a přístrojů je zásadním způsobem omezena plocha, kde by mohlo dojít k náhodnému dotyku živých částí.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k systému quickconnect najdete zde.
Potřebuji použít podružný elektroměr jako fakturační. Musím si ho nechat ocejchovat v českém metrologickém ústavu nebo v jiném akreditovaném zařízení?
Ne, toto není potřeba. Stačí, aby elektroměr splňoval směrnici MID.

Co je to MID?

Směrnice MID sjednocuje normy států EU, vztahující se na kalibraci měřících přístrojů, které před zavedením MID nebyly v různých státech EU shodné. Podstatné je, že směrnice MID přenesla zodpovědnost za přípravu (kalibraci) měřících zařízení před uvedením na trh na výrobce. Důsledkem směrnice MID je také jednotný způsob značení, který zákazníkům usnadňuje orientaci v informacích uvedených na daném výrobku. Další přínos spočívá v tom, že výrobky s osvědčením MID mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoliv dodatečné kalibrace.

Povinné identifikační údaje na elektroměrech s certifikací MID:

Elektronické elektroměry uváděné na trh pod direktivou MID musí na sobě mít kromě označení výrobku a názvu výrobce také další identifikační značky. Bezpodmínečně to je potvrzení shody CE, obdélník s rámečkem, obsahující písmeno M a poslední dvojčíslí roku výroby a konečně identifikační číslo příslušného osvědčovacího orgánu. Jasně musí být viditelné další údaje: třída přesnosti, měřené fyzikální jednotky a výrobní číslo.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k elektroměrům najdete zde.
Co musí splňovat byt a rodinný dům pro kolaudaci z hlediska použití detektorů kouře?
V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení je povinno umístit v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty.

Rovněž v rodinném domě je potřeba instalovat zařízení autonomní detekce a signalizace. Přístroje musí být umístěny v části vedoucí k východu z bytu, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty pak v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

Vzhledem k tomu, že hlásiče kouře jsou součástí stavby, vztahuje se na ně povinnost dodat pro kolaudační řízení „Prohlášení o vlastnostech výrobku“, stejně jako na všechny konstrukční části stavby.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací o hlásičích kouře najdete zde.
Jak zachovat dlouhodobou životnost stykače?
Každý stykač je konstruován na určitý typ zátěže a k tomu ekvivalentně počet sepnutí (cyklů), rozdílně dle výrobce.

Je nutno vhodně volit stykače dle použité zátěže. Mnoho odborníků si neuvědomuje, že spínané zdroje (LED zdroje, PC, apod.) zatěžují kontakty stykače jiným způsobem, především vysokými spínacími proudy, se kterými je třeba počítat při návrhu stykače v instalaci.

Prohlédněte si konkrétní řešení z portfolia Hager.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Jak vybrat správný termostat
Každý produkt a termostat není výjimkou, má své konkrétní určení. V případě, že potřebujete řídit teplotu prostoru pouze v závislosti na teplotě vzduchu, tedy například u vytápění radiátorem nebo vzduchotechnikou, postačí termostat bez externího snímače teploty. Pak jsou případy, kdy můžete řešit i další důležité teploty, jako v případě podlahového vytápění, kdy si s teplotou prostoru už jen těžko vystačíte a důležitá bude i teplota betonu podlahy. Důvodem bývá velká teplotní setrvačnost tohoto způsobu vytápění. Tedy pokud klesne teplota v podlaze pod určitou úroveň, může nastat problém s opětovným roztopením podlahy a požadovanou komfortní teplotou v řízeném prostoru v čase, kdy to zrovna potřebujete. K tomutou účelu jsou vyráběny termostaty se svorkami pro připojení externího teplotního čidla.

Je možno volit termostaty také dle infrastruktury stavby a vybrat variantu připojení pomocí vodičů či bezdrátovou verzi termostatu.

Prohlédněte si konkrétní řešení z portfolia Hager.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Vypínač světla u postele
Zapomněli jste při stavbě nového domu na vypínač u postele nebo se změnila dispozice ložnice a na vypínač nyní z postele nedosáhnete? Řešením může být bezdrátový systém Quicklink, který vám může pomoci tento problém vyřešit a to hned v několika možných variantách. Díky snadnému nastavování nebude problém se spárováním dvou i více produktů, a to i pro elektrikáře, který tyto produkty vidí poprvé. Systém Quicklink je opravdu velice intuitivní. V pěti snadných krocích, které zkušenému elektrikáři nezaberou víc než 10-15 vteřin, uděláte ze svého bezdrátového vypínače třeba stmívač nebo ovládač žaluzií. Jen na vás pak záleží, jestli vyberete bateriovou nebo solární variantu bez nutnosti vyměňovat baterie a zda si jej nalepíte nad postel, pelest postele, nebo jen položíte na noční stolek.

Jaké konkrétní možnosti vám produkty berker nabízí?

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Máte problém s rychlostí nabíjení?
Ve všech domácnostech přibývá spousta elektroniky, především mobilních telefonů a tabletů. Snad všude pak nastávají problémy s nabíjením těchto zařízení, tedy dostatečným počtem nabíječek, případně hledáním těch ztracených či zapomenutých v práci.

Řešení berker nejen že skvěle vypadá, ale především drží krok s dobou, protože stále větší obrazovky těchto zařízení mají čím dál větší nároky na nabíjecí proud. Naše integrované zásuvky zvládnou proud až 3 A, což bohatě dostačuje i pro nabíjení velkých tabletů či mobilních telefonů a dokážou tak plnohodnotně nahradit originální nabíjecí adaptéry jednotlivých zařízení.

Jaké konkrétní možnosti vám produkty berker nabízí?

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Nevíte si rady, jak zajistit kvalitní a bezproblémové stmívání nových světelných zdrojů?
Pokud se chcete vyhnout problémům, musíte volit světelné zdroje se stmívatelnou technologií. V případě použití našich modulárních stmívačů EVN nebo instalačních stmívačů berker, dokážete toto řešení splnit bezproblémově. Naše stmívače si poradí už se vším ostatním za vás.

Bližší informace najdete v našem elektronickém katalogu, který je pro vás on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce nebo v přiložené brožurce. (PDF, 571 kB)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Stačí pro ochranu koncových spotřebičů nainstalovat pouze svodič přepětí Typ 3?
Ne, nesmí být nainstalován bez předchozích typů SPD Typu 1 a Typ 2 a musí být s nimi koordinován. Po instalaci Typu 3 musí být v rozvaděči umístěn štítek s informací, že ve směru toku energie je nainstalován svodič Typ 3, z důvodu revize, kdy by při měření izolačního stavu mohlo dojít k destrukci svodiče přepětí. Toto je požadavek normy ČSN 33 2000-5-534 ED.2.

Detailnější informace najdete v našem elektronickém katalogu zde.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Mohu vylomit vidličku u hřebenové přípojnice když používám proudový chránič, který má N pól vpravo?
To není potřeba. Stačí začít používat originální příslušenství, jako například hřebenovou přípojnici KDN363F, která má již z výroby tento prostor vynechaný a následuje rozfázování hřebene opět od 1. fáze.

Na našich stránkách si můžete prohlédnout další možné typy hřebenu, například KDN451D, který slouží k třífázovému propojení 2pólových přístrojů, nebo naše nové meziřadové přípojnice.

Více k tématu hřebenových přípojnic naleznete zde, případně si můžete stáhnout naše katalogy a brožury zde.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Můžeme instalovat rozvaděč ve dřevostavbě přímo do / na dřevo?
Pokud instalujeme rozvaděč vyrobený dle ČSN EN 61439-3, tak potom ne, je nutno rozvaděč podložit 1cm nehořlavým materiálem nebo oddálit 5 cm vzdušnou mezerou. Avšak v případě instalace dle ČSN EN 60670-24 „úplné kryty“ lze tento úplný kryt v případě, že je zkoušen žhavou smyčkou na odolnost 850°C, poté instalovat do / na dřevo.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Mohu instalovat rozvaděč v krytí IP54 a vyšším do venkovních prostor?
Ne automaticky. Záleží na dalších parametrech rozvaděče. IP54 zaručuje pouze krytí vůči vniknutí vody a cizích těles, nikoliv odolnost vůči venkovnímu prostředí. Pro instalaci do venkovních prostor je nutné ověřit, zda je konstrukce rozvaděče odolná vůči korozi, UV záření a teplotě.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Jaká pravidla platí pro instalaci rozvaděčů do dřevostaveb?
Podle normy ČSN 33 2312 edice 2 nelze rozvaděče nn oficiálně bez deklarace výrobcem montovat přímo na tyto materiály (E-F) a je nutno rozvaděč podkládat desetimilimetrovým nehořlavým podkladem nebo vzdušným oddálením 5 cm. Jinak místo výroby rozvaděče lze aplikovat úplný kryt podle ČSN EN 60670-24. V tomto případě lze použít úplný kryt Volta řady VH.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.