Registrace
  • Vypínače Berker
    Bude se do Vašeho interiéru hodit tvarově a materiálově minimalistický spínač nebo designová lahůdka ze skla, dřeva nebo betonu?

Technické okénko

Naše technické oddělení se dnes a denně potýká s velkým množstvím technických dotazů. Mnohé z nich se často opakují, a proto jsme se rozhodli podělit se s těmi nejzajímavějšími otázkami prostřednictvím technického okénka!

Lze do Hager easy, platformy KNX, integrovat zařízení třetích stran?

Ano, lze. Hager Easy, díky kompatibilitě s celosvětově rozšířeným standardem KNX, komunikuje se zařízeními třetích stran. Je možné je libovolně kombinovat, případně nahrazovat.

Do systému KNX easy, je možné použít pouze produkty Hager easy a quicklink a pomocí bezplatné aplikace je nakonfigurovat dle potřeby - až do počtu 255 produktů na sběrnici a 255 produktů bezdrátových, v jedné instalaci. Server Domovea funguje jako IoT controller a s jeho pomocí můžete s vaší KNX i KNX easy instalací propojit do jednoho funkčního celku i vaše IoT produkty. KNX vypínači je možné ovládat například HUE žárovky, Sonos reproduktory nebo začít používat hlasové asistenty Alexa, Google apod.

Napadají vás další dotazy? Neváhejte kontaktovat našeho technického poradce v oblasti KNX a automatizace budov, pana Jana Fraňka na e-mail jan.franek@hager.cz nebo telefonní číslo +420 724 932 067.

Bližší informace k tématu automatizace budov najdete zde.

Další technické dotazy:

Je nutné přepěťovou ochranu použít v každé instalaci?
Norma ČSN 33 2000-4-443 udává, že přepěťová ochrana musí být instalována v objektech s vysokou koncentrací osob. Příkladem jsou budovy se zdravotnickou péčí, veřejné služby, IT centra, muzea, hotely, banky, průmyslové budovy, obchodní trhy, případně úřady nebo školy.

Ve všech ostatních prostorách musí být vyhodnoceno riziko, které určí vlastnosti a parametry přepěťové ochrany. Při výpočtu rizik se většinou dostanete k výsledku, že přepěťová ochrana je potřeba instalovat.

Existují ovšem výjimky, kdy svodič přepětí v objektech není nutné použít. Norma ČSN 33 2000-4-443 zmiňuje, že v případě, kdy hodnota elektrické instalace (hodnota kabelů, rozvaděčů a instalačních přístrojů) je menší než 5 násobek hodnoty SPD, nemusí být svodič přepětí použit. Tato výjimka se většinou bude vztahovat na kůlny, domácí dílny a všude tam, kde je provedena jednoduchá instalace, za použití několika světel a zásuvek.

Napadají vás další dotazy? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení, na e-mail technici@hager.cz nebo telefonní číslo +420 281 045 730.

Bližší informace o svodičích přepětí Hager hledejte v našem elektronickém katalogu.
Jakými vodiči či hřebenovými přípojnicemi lze připojit bezšroubové jističe?
Jističe jsou tvořeny dvěmi svorkami.

Horní odchozí svorka je bezšroubová s ovládacím prvkem nejvýše do 20 A a pro připojení max. 2 vodičů do průřezu 4 mm². Od 25 A je horní svorka šroubová, pro připojení vodiče do průřezu 25 mm².

Dolní svorka je koncipována jako dvojitá. Spodní část svorky slouží k šroubovému připojení a vrchní část slouží k bezšroubovému připojení QC (quickconnect) hřebenů. Pro použití hřebenů je vhodné použít hřebeny Hager s označením QC (všechny hřebeny KDNxxx). Tyto hřebeny v kombinaci s konstrukčním řešením jističů splňují požadavky normy pro způsob demontáže pomocí aretačního zařízení.

Napadají vás další dotazy? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení, na e-mail technici@hager.cz nebo telefonní číslo +420 281 045 730.
Který typ proudového chrániče pro jakou aplikaci?
Každé elektronické zařízení je jiné a denně jsou přidávány nové zdroje. Tato skutečnost také mění potenciálně se vyskytující poruchové a svodové proudy. Pokud proudový chránič není správně zvolen, může dojít ke zpoždění nebo dokonce k zabránění vypnutí - může tak dojít k nebezpečí pro osoby, stroje a zařízení. Náš průvodce výběrem správného typu proudového chrániče ukazuje, který typ citlivosti reziduálního proudu vyhovuje dané aplikaci.

Pro pomůcku při výběru proudového chrániče rozklikněte prosím odkaz níže.
Kompatibilita systémů KNX a IoT přístrojů
Často se zákazníci našeho technického poradce pana Jana Fraňka ptají, zda je systém KNX a systém KNX easy propojitelný i s jinými systémy?

Ano, systémy KNX a KNX easy je možné propojit i s jinými systémy a to například s pomocí Domovea serveru, který má v sobě integrován loT controller.

Díky tomu můžete například řídit HUE žárovky, používat hlasové asistenty Amazonu nebo Google, pouštět si muziku přes SONOS reproduktory z KNX vypínačů a mnoho dalšího.

Podrobnější informace k řešení KNX Hager najdete zde nebo navštivte některou z našich školeních Hager Akademie.

Napadají vás další dotazy? Neváhejte kontaktovat našeho technického poradce v oblasti KNX a automatizace budov, pana Jana Fraňka na e-mail jan.franek@hager.cz nebo telefonní číslo +420 724 932 067.
Jste si jisti, že správně dotahujete přístroje?
Většina montérů nám s jistotou tvrdí, že přístroje dostatečně utahují. My jim na našich prezentačních dnech dáváme možnost, aby si utahování s jistotou správnosti vyzkoušeli. A výsledky?
I montéři jsou velice překvapení, jakou sílu musí pro správné dotažení použít....

Každý přístroj má jasně dané hodnoty pro utahovací moment svorky (to se označuje jednotkou Nm). Pro zjištění správného utažení svorky je potřeba použít šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem. Jako další varianta se nabízí použití našeho bezšroubového přístroje, který nejenomže zajišťuje bezúdržbové připojení odchozího vodiče, ale také bezšroubové
a tudíž bezúdržbové připojení naší hřebenové přípojnice - až do jmenovitého proudu 63 A. Díky této možnosti odpadá kontrola dotažení svorek pomocí drahých nástrojů. A to je další výhoda k již bezprecedentní výhodě v rychlosti montáže!

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k bezšroubovým modulárním přístrojům najdete zde.
Lze použít jeden strojek vypínače a zásuvky pro všechny designové řady berker?
Jeden typ strojku vypínače a zásuvky lze použít pro všechny hranaté designové řady a jeden typ strojku vypínače a zásuvky pro kulaté série.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k systému one.platform najdete zde.
Jaké benefity v rámci bezpečnosti instalace Vám přináší systém quickconnect?
Použitím bezšroubového připojení quickconnect vytvoříte díky konstantnímu tlaku pružiny stálý spoj v čase bez potřebné údržby a pravidelného dotahování. Díky použití technologie pružinové svorky eliminujete problém s nedotaženým spojem a tím možné poškození svorky a možné zahoření přístroje.

Použitím hřebenové přípojnice v kombinaci s přístroji s bezšroubovými svorkami nehrozí vynechání dotažení svorky přístroje a tím spojené nefunkčnosti obvodu. Vzhledem ke konstrukci přípojnice a přístrojů je zásadním způsobem omezena plocha, kde by mohlo dojít k náhodnému dotyku živých částí.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k systému quickconnect najdete zde.
Potřebuji použít podružný elektroměr jako fakturační. Musím si ho nechat ocejchovat v českém metrologickém ústavu nebo v jiném akreditovaném zařízení?
Ne, toto není potřeba. Stačí, aby elektroměr splňoval směrnici MID.

Co je to MID?

Směrnice MID sjednocuje normy států EU, vztahující se na kalibraci měřících přístrojů, které před zavedením MID nebyly v různých státech EU shodné. Podstatné je, že směrnice MID přenesla zodpovědnost za přípravu (kalibraci) měřících zařízení před uvedením na trh na výrobce. Důsledkem směrnice MID je také jednotný způsob značení, který zákazníkům usnadňuje orientaci v informacích uvedených na daném výrobku. Další přínos spočívá v tom, že výrobky s osvědčením MID mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoliv dodatečné kalibrace.

Povinné identifikační údaje na elektroměrech s certifikací MID:

Elektronické elektroměry uváděné na trh pod direktivou MID musí na sobě mít kromě označení výrobku a názvu výrobce také další identifikační značky. Bezpodmínečně to je potvrzení shody CE, obdélník s rámečkem, obsahující písmeno M a poslední dvojčíslí roku výroby a konečně identifikační číslo příslušného osvědčovacího orgánu. Jasně musí být viditelné další údaje: třída přesnosti, měřené fyzikální jednotky a výrobní číslo.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací k elektroměrům najdete zde.
Co musí splňovat byt a rodinný dům pro kolaudaci z hlediska použití detektorů kouře?
V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení je povinno umístit v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty.

Rovněž v rodinném domě je potřeba instalovat zařízení autonomní detekce a signalizace. Přístroje musí být umístěny v části vedoucí k východu z bytu, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty pak v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

Vzhledem k tomu, že hlásiče kouře jsou součástí stavby, vztahuje se na ně povinnost dodat pro kolaudační řízení „Prohlášení o vlastnostech výrobku“, stejně jako na všechny konstrukční části stavby.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Více informací o hlásičích kouře najdete zde.
Jak zachovat dlouhodobou životnost stykače?
Každý stykač je konstruován na určitý typ zátěže a k tomu ekvivalentně počet sepnutí (cyklů), rozdílně dle výrobce.

Je nutno vhodně volit stykače dle použité zátěže. Mnoho odborníků si neuvědomuje, že spínané zdroje (LED zdroje, PC, apod.) zatěžují kontakty stykače jiným způsobem, především vysokými spínacími proudy, se kterými je třeba počítat při návrhu stykače v instalaci.

Prohlédněte si konkrétní řešení z portfolia Hager.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Jak vybrat správný termostat
Každý produkt a termostat není výjimkou, má své konkrétní určení. V případě, že potřebujete řídit teplotu prostoru pouze v závislosti na teplotě vzduchu, tedy například u vytápění radiátorem nebo vzduchotechnikou, postačí termostat bez externího snímače teploty. Pak jsou případy, kdy můžete řešit i další důležité teploty, jako v případě podlahového vytápění, kdy si s teplotou prostoru už jen těžko vystačíte a důležitá bude i teplota betonu podlahy. Důvodem bývá velká teplotní setrvačnost tohoto způsobu vytápění. Tedy pokud klesne teplota v podlaze pod určitou úroveň, může nastat problém s opětovným roztopením podlahy a požadovanou komfortní teplotou v řízeném prostoru v čase, kdy to zrovna potřebujete. K tomutou účelu jsou vyráběny termostaty se svorkami pro připojení externího teplotního čidla.

Je možno volit termostaty také dle infrastruktury stavby a vybrat variantu připojení pomocí vodičů či bezdrátovou verzi termostatu.

Prohlédněte si konkrétní řešení z portfolia Hager.

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Vypínač světla u postele
Zapomněli jste při stavbě nového domu na vypínač u postele nebo se změnila dispozice ložnice a na vypínač nyní z postele nedosáhnete? Řešením může být bezdrátový systém Quicklink, který vám může pomoci tento problém vyřešit a to hned v několika možných variantách. Díky snadnému nastavování nebude problém se spárováním dvou i více produktů, a to i pro elektrikáře, který tyto produkty vidí poprvé. Systém Quicklink je opravdu velice intuitivní. V pěti snadných krocích, které zkušenému elektrikáři nezaberou víc než 10-15 vteřin, uděláte ze svého bezdrátového vypínače třeba stmívač nebo ovládač žaluzií. Jen na vás pak záleží, jestli vyberete bateriovou nebo solární variantu bez nutnosti vyměňovat baterie a zda si jej nalepíte nad postel, pelest postele, nebo jen položíte na noční stolek.

Jaké konkrétní možnosti vám produkty berker nabízí?

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Máte problém s rychlostí nabíjení?
Ve všech domácnostech přibývá spousta elektroniky, především mobilních telefonů a tabletů. Snad všude pak nastávají problémy s nabíjením těchto zařízení, tedy dostatečným počtem nabíječek, případně hledáním těch ztracených či zapomenutých v práci.

Řešení berker nejen že skvěle vypadá, ale především drží krok s dobou, protože stále větší obrazovky těchto zařízení mají čím dál větší nároky na nabíjecí proud. Naše integrované zásuvky zvládnou proud až 3 A, což bohatě dostačuje i pro nabíjení velkých tabletů či mobilních telefonů a dokážou tak plnohodnotně nahradit originální nabíjecí adaptéry jednotlivých zařízení.

Jaké konkrétní možnosti vám produkty berker nabízí?

Napadají vás další dotazy, které jste zde nenašli? Neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
Nevíte si rady, jak zajistit kvalitní a bezproblémové stmívání nových světelných zdrojů?
Pokud se chcete vyhnout problémům, musíte volit světelné zdroje se stmívatelnou technologií. V případě použití našich modulárních stmívačů EVN nebo instalačních stmívačů berker, dokážete toto řešení splnit bezproblémově. Naše stmívače si poradí už se vším ostatním za vás.

Bližší informace najdete v našem elektronickém katalogu, který je pro vás on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce nebo v přiložené brožurce. (PDF, 571 kB)
Stačí pro ochranu koncových spotřebičů nainstalovat pouze svodič přepětí Typ 3?
Ne, nesmí být nainstalován bez předchozích typů SPD Typu 1 a Typ 2 a musí být s nimi koordinován. Po instalaci Typu 3 musí být v rozvaděči umístěn štítek s informací, že ve směru toku energie je nainstalován svodič Typ 3, z důvodu revize, kdy by při měření izolačního stavu mohlo dojít k destrukci svodiče přepětí. Toto je požadavek normy ČSN 33 2000-5-534 ED.2.

Detailnější informace najdete v našem elektronickém katalogu zde.
Můžeme instalovat rozvaděč ve dřevostavbě přímo do / na dřevo?
Pokud instalujeme rozvaděč vyrobený dle ČSN EN 61439-3, tak potom ne, je nutno rozvaděč podložit 1cm nehořlavým materiálem nebo oddálit 5 cm vzdušnou mezerou. Avšak v případě instalace dle ČSN EN 60670-24 „úplné kryty“ lze tento úplný kryt v případě, že je zkoušen žhavou smyčkou na odolnost 850°C, poté instalovat do / na dřevo.
Mohu instalovat rozvaděč v krytí IP54 a vyšším do venkovních prostor?
Ne automaticky. Záleží na dalších parametrech rozvaděče. IP54 zaručuje pouze krytí vůči vniknutí vody a cizích těles, nikoliv odolnost vůči venkovnímu prostředí. Pro instalaci do venkovních prostor je nutné ověřit, zda je konstrukce rozvaděče odolná vůči korozi, UV záření a teplotě.
Jaká pravidla platí pro instalaci rozvaděčů do dřevostaveb?
Podle normy ČSN 33 2312 edice 2 nelze rozvaděče nn oficiálně bez deklarace výrobcem montovat přímo na tyto materiály (E-F) a je nutno rozvaděč podkládat desetimilimetrovým nehořlavým podkladem nebo vzdušným oddálením 5 cm. Jinak místo výroby rozvaděče lze aplikovat úplný kryt podle ČSN EN 60670-24. V tomto případě lze použít úplný kryt Volta řady VH.