Registrace

Nový sortiment elektroměrů
Inteligentní měření energie

Elektroměry se všemi běžnými komunikačními rozhraními a energetická transparentnost ve všech oblastech je stále důležitější. Předpokladem pro to jsou inteligentní elektroměry, které zaznamenávají veškerou spotřebu a v případě potřeby tyto informace předávají. Nová generace elektroměrů od společnosti Hager nabízí řešení šitá na míru pro každou aplikaci – s volitelným měřením impulzů, s rozhraním M-Bus nebo s rozhraním Modbus a v případě potřeby také s přepínáním tarifů. To je ideální pro inteligentní monitorování energie v obytných a komerčních budovách.

Kompletní program pro každé použití

Nové elektroměry společnosti Hager nabízejí spotřebitelům a poskytovatelům elektřiny jasný sortiment s konzistentní funkčností. Elektroměry lze použít jako obousměrné pro spotřebovanou a dodanou (vyrobenou) energii. Všechny nové elektroměry (kromě jednofázové 3 x 80 A) mají certifikaci MID a jsou vhodné pro fakturační účely.

Elektroměry a proudové transformátory
Perfektní kombinace

Nové třífázové elektroměry poprvé umožňují přímé měření až 125 A se všemi typy rozhraní. Toto je k dispozici pouze od společnosti Hager! Pro nepřímé měření do 6 000 A jsou také k dispozici elektroměry s pulzním, M-Bus nebo Modbus rozhraním. Dostanete také proudové transformátory s vhodným rozsahem, které zvládnou vysoké primární proudy (50 - 4 000 A) v sekundárních proudech až do 5 A, a tím chráníte připojená měřicí zařízení proti nadproudu. Transformátory proudu lze použít v poměru x/1 A nebo x/5 A. Maximální převodní poměry 1 200/1 A a 6 000/5 A by neměly být překročeny. Nové elektroměry komunikují se všemi běžnými rozhraními: v závislosti na aplikaci pomocí měření impulzů, M-Bus (často v obytné výstavbě) nebo Modbus (především v komerčních budovách).

Klíčové parametry:

 • Čtyřkvadrátní elektroměry
 • Zobrazení: činný výkon (kW), jalová energie (kVArh), zdánlivý výkon (kVA), napětí (V), proud (A), účiník, frekvence (Hz)
 • Přímé měření až do 125 A (3fázové)
 • Trojnásobný 1fázový elektroměr 3 x 80 A: přiřazena pouze jedna adresa sběrnice (namísto tří)
 • Rozhraní: impulzní (s volbou četnosti a délky), M-Bus, Modbus
 • MID certifikace
 • Třída přesnosti:
  Činná energie – třída B/1 dle ČSN EN 50470-3
  Činný výkon – třída B/1 dle ČSN EN 62053-21 a ČSN EN 61557-12
  Jalová energie – třída 2 dle ČSN EN 62053-23
  Jalový výkon – třída 2 dle ČSN EN 62053-21