Registrace

Partnerství Hager a soutěže Architekt roku

Každoročně udělované odborné ocenění Architekt roku upozorňuje na význam a důležitost architektury pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a rovněž na výjimečnou roli architektů, kteří úroveň výstavby svou činností zásadním způsobem ovlivňují.

Design hraje u společnosti Hager dlouhodobě svou zásadní roli, o čemž svědčí řada nejrůznějších ocenění, včetně prestižní RedDot Award. Podpora soutěže Architekt roku je proto stejně, jako v případě České ceny za architektury, logickým krokem ze strany naší společnosti.

V roce 2023 se uskuteční již 15. ročník této prestižní soutěže a společnost Hager je jejím hrdým Partnerem.

Architekt roku´23

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnostem, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Další informace o AR najdete zde: