Hager
Elektrotechnický gigant
s rodinnou DNA
 

Společnost Hager pocházející z německo-francouzského pomezí dodnes hrdě nese jméno mužů, kteří ji před více než 65 lety založili.

Rodinná firma

Hermann a Oswald Hager

Skupina Hager patří mezi těch několik výjimek, kdy firmu celosvětového významu nevlastní anonymní skupina akcionářů nebo některá finanční skupina, ale je i po desítkách let své existence stále v rukou rodiny zakladatelů.

Otec Peter a jeho dva synové Hermann a Oswald Hagerovi vybudovali firmu jako čistě rodinný podnik se zaměřením především na domovní rozvaděče a modulové přístroje, tzn. výrobky pro bezpečné nakládání s energií. Vlastnictví a vedení společnosti postupně přechází z generace na generaci. Na nositele jména Hager dodnes narazíte na mnoha strategicky významných pozicích ve společnosti.

Významné ocenění "Zlatý blesk"

Thomas Grund a Bohumil Tyc - současný a bývalý jednatel Hager Electro s.r.o.

Dokonce i v české pobočce Hager se daří držet rodinnou atmosféru a dlouhodobou kontinuitu vedení. Za více než 25 let existence české pobočky se na jejím vedení významně podíleli pouze dva muži – zakladatel Bohumil Tyc a jeho následovník Thomas Grund. A právě těmto dvěma osobnostem, které svázaly se značkou Hager významnou část svého profesního života, se v letošním roce dostalo významného ocenění.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, které již od roku 1992 sdružuje, hájí zájmy a pořádá konference a vzdělávací semináře pro elektrotechniky, udělilo za rok 2022 cenu Zlatý blesk hned dvěma osobnostem spojeným se značkou Hager v České republice. „Za podporu kvalitní elektrotechniky“ si ocenění vysloužil Thomas Grund, současný generální ředitel a jednatel Hager Electro. A v kategorii „Celoživotní přínos pro elektrotechniku“ Živnostenské společenstvo elektrotechniků ocenilo pana Bohumila Tyce, pomyslného otce zakladatele a dlouhodobého, dnes již bývalého ředitele české pobočky Hager.

Počátky Hager v České republice

Bohumil Tyc - průkopník a bývalý jednatel společnosti Hager Electro s.r.o.

Pan Bohumil Tyc byl ze zisku takto významného ocenění upřímně překvapený, protože si již několik let užívá zaslouženého odpočinku. Ačkoliv již není elektrotechnické veřejnosti tak říkajíc na očích, očividně ale nesešel z mysli. Při této příležitosti pan Tyc zavzpomínal, jaké byly počátky jeho spolupráce s německo-francouzskou společností Hager a jak tuto značku v 90. letech uváděl na český trh:

„Vystudoval jsem SPŠE Františka Křižíka a postupně pracoval na údržbě trafostanic VN, byl jsem revizní technik elektrických zařízení a poté jsem pracoval í jako energetik pro Prahu – východ, takže jsem v elektrotechnice nebyl žádný nováček. V roce 1990 jsem vyrazil na západ pro nové zkušenosti a také pomoci svému bratrovi navrhnout a postavit větší halu na skladování pneumatik. A tehdy jsem v jednom obchodě s elektroinstalačním materiálem poblíž Ženevy poprvé uviděl výrobky Hager.

Zaujal mne jasný a přehledný systém – byla to „láska na první pohled“. Rozhodl jsem se, že výrobky Hager u nás prosadím. V květnu 1991 jsem vyrazil na první dohodnuté jednání s vedením společnosti Hager do sárského Ensheimu,“ vzpomíná na své první setkání se značkou, se kterou spojil zbytek svého profesního života, pan Bohumil Tyc.

„Výsledkem našich jednání byla dohoda, že já budu v tehdejším Československu, pro rodinu Hagerových naprosto neznámém trhu, na vlastní IČO vystupovat jako technický a obchodní poradce, připravovat a mapovat trh, certifikovat výrobky, provádět produkt marketing a všemožně pracovat ve prospěch značky Hager. Rád na tyto pionýrské časy vzpomínám. Bylo to období, kdy jsme se vzájemně s elektrikáři a dalšími zákazníky nejvíce osobně potkávali. Většinou jste mě viděli, jak sám nebo případně s manželkou taháme paravány a další reklamní předměty po výstavách a jak předvádím nové technologie a přístroje a na přednáškách přesvědčuji potencionální zákazníky o výhodách řešení Hager. V roce 1992 jsem připravil první katalog výrobků Hager v češtině,“ usmívá se Bohumil Tyc.

Prudký narůst prodejů výrobků Hager si již za několik málo let vyžádal založení vlastní pobočky. Po roce příprav v roce 1995 oficiálně vznikla dceřiná společnost Hager Electro s.r.o., zaštiťující aktivity mateřské společnosti Hager v České republice a na Slovensku. „Bylo třeba vybudovat zázemí nové firmy – pronajal jsem skladovací halu o velikosti cca 400 m2 v tehdejším areálu Tesly Hloubětín a kromě skladového zázemí jsme její část přebudovali na kancelářské, školicí a prezentační prostory, které pak sloužily dalších 20 let.

Zároveň jsem začal budovat první profi tým Hager v ČR, jemuž jsem měl stát v čele,“ vrací se ve vzpomínkách Bohumil Tyc. „Nadšení, se kterým jsem prezentoval potenciálním zákazníkům inovativní techniku Hager, jsem zřejmě přenášel i na nově budovaný tým – obchodně se nám dařilo, firma obratově i svým významem na české m trhu rostla. Bohužel dlouhodobé pracovní vytížení a stres se na mě zdravotně podepsaly.

Jednatel společnosti Hager Electro s.r.o.

Po závažných zdravotních komplikacích jsem už od roku 2004 věděl, že se budu muset z tak vysokého pracovního tempa stáhnout. Byl jsem rád, že se podařilo společnosti najít nového ředitele, což nebyl ani snadný, ani krátký proces, a v roce 2008 jsem předal pomyslné žezlo Thomasi Grundovi a odešel do předčasného důchodu. Dodnes jsem ovšem s firmou Hager Electro v kontaktu – přece jenom je to jakési moje dítě a stále sleduji její úspěchy,“ uzavírá své vyprávění Bohumil Tyc.

Přesun společnosti do nových reprezentativních prostor do Zdib u Prahy, překonání celosvětové hospodářské krize i covidové pandemie a kontinuální rozšiřování týmu i růst obratu a tržního podílu je již jinou kapitolou v historii české pobočky Hager – kapitolou, která již probíhá v režii současného ředitele Thomase Grunda. A Thomas Grund vnímá souběžně udělená ocenění ve velice symbolické rovině.

„Skupina Hager je již více než šest desítek let rodinnou společností. Založili ji otec se syny a dodnes je v rukou rodiny Hagerových, v jejím čele posledních 15 let na pozici CEO stál Daniel Hager, který se v druhé polovině roku 2023 přesune na pozici předsedy dozorčí rady. Rodinná atmosféra, zodpovědnost vůči příštím generacím, důraz na udržitelnost a zachování dobrého jména Hager prostupují celou firemní kulturou. Jsem rád, že se právě v české pobočce povedlo navodit podobnou rodinnou atmosféru,“ zamýšlí se Thomas Grund a pokračuje:

Štěpán Tyc, vedoucí technického oddělení, a jeho otec Bohumil Tyc

„Po Bohumilu Tycovi, který zde držel pomyslnou vlajku značky Hager dlouhých 17 let, jsem od něho v roce 2008 převzal štafetu a od té doby se snažím dávat veškerou svou energii a um postupnému budování úspěchu značky Hager v Čechách a na Slovensku. Jméno Tyc ovšem z naší společnosti nevymizelo, protože Štěpán, syn Bohumila Tyce, spojil se značkou Hager velkou většinu svého profesního života. Štěpán je skutečným odborníkem na instalační přístroje a rozvaděče Hager, pracuje u nás jako vedoucí technického oddělení, a protože je i skvělým přednášejícím a školitelem, věřím, že všichni jste již měli možnost setkat se s ním osobně – ať už na veletrhu nebo na některém z našich seminářů,“ usmívá se Thomas Grund.

Globální skupina Hager je díky své historii a rodinnému vedení tradičně zakotvenou společností, která vnímá citlivě pojmy jako je udržitelnost, odpovědnost vůči příštím generacím za chod firmy i stav planety, snižování energetické náročnosti výroby i snižování své uhlíkové stopy. Firma již před lety přijala závazky plynoucí ze své interní iniciativy E3 (etika, ekologie, energie) a principy rovných příležitostí, ekologického přístupu a šetrného přístupu v hospodaření s energiemi začala ve své každodenní činnosti uplatňovat záhy poté, kdy se o nich rozpoutala celospolečenské debata.

Určitý novátorský postoj, snaha být vždy o krok napřed a objevitelský, vpravdě „pionýrský“ duch se ostatně nesou skupinou Hager již od dob jejího založení. Není proto žádným překvapením, že skupina Hager má do dnešních dnů na svém kontě více než 1600 patentů a udržuje si vědecko-výzkumný tým více než 700 vlastních pracovníků. Díky této novátorské filosofii pak Hager nejen že drží krok s nejnovějšími trendy, ale nezřídka tyto trendy udává či pomáhá formovat.

Důkazem jsou novinky v sortimentu: Hager už dnes zdaleka není synonymem pouze pro rozváděče a instalační přístroje. Díky vlastnímu vývoji či šikovným akvizicím patří dnes do rodiny výrobků Hager také vypínače berker nebo systémy pro ukládání vedení tehalit. Nejnověji byste v sortimentu Hager našli např. nabíjecí stanice pro elektromobily, řešení pro fotovoltaické systémy, multimediální rozvodnice, podsvícené vypínače nebo rozváděče a modulární přístroje s bezšroubovými svorkami quickconnect.

„Inovace a těsné sepětí se zákazníky – právě toto jsou pilíře, na kterých společnost Hager stojí. My si zakládáme na nadstandardním vztahu s našimi zákazníky z řad elektrotechniků, rádi se s vámi potkáváme, a to nejen proto, abychom vám předali naše know-how, ale také abychom se my vámi nechali inspirovat. To vy jste hnacím motorem dalšího vývoje a budoucího úspěchu značky Hager. A za to vám patří můj velký dík,“ uzavírá Thomas Grund.