Registrace

tehalit.VK propojovací kanály do rozvaděčů

Elektrické zařízení musí být vyprojektováno a konstruováno tak, aby jednotlivá přiřazená spínací zařízení, jako jsou stykače, řídící automaty a další, pracovala přesně. Tyto instalační kanály slouží ke zvýšení provozní bezpečnosti uvnitř zařízení. K dispozici jsou kanály jak z PVC, tak i z bezhalogenového plastu, který má ve srovnání s PVC materiálem zlepšené vlastnosti. U bezhalogenového materiálu nedochází během hoření k uvolňování nebezpečných plynů, díky čemuž je tento materiál bezpečnější a je vyžadován například pro instalaci v železničních kolejových vozidlech.