Registrace

Systém quickconnect získal zlatou Známku kvality!

Velmi nás těší, že náš systém rychlého bezšroubového připojení quickconnect získal prestižní ocenění, zlatou Známku kvality pro výrobek-technologii pro stavitelství a architekturu 2020.

Porota ocenila hlavní výhody systému quickconnect, kterými jsou rychlost a bezpečnost. Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů při instalaci ušetří až 40 % času ve srovnání se šroubovými svorkami. Na produkty s bezšroubovými svorkami se navíc vztahuje prodloužená záruka v délce 5 let.

Toto ocenění je o to cennější, že jej organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito institucemi: Asociace inovačního podnikání ČR, Česká agentura pro standardizaci, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.


Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde (PDF, 74 kB)