Registrace

10 kA proudové chrániče
správný typ pro každou aplikaci

Hager nabízí komplexní řadu proudových chráničů, které pokrývají jak standardní, tak i speciální aplikace. Nově nyní najdete v nabídce 10 kA proudové chrániče, typu A a typu F.

Více ochrany
10 kA proudový chránič, typu A

Produktová řada proudových chráničů typu A zahrnuje verze s podmíněnou zkratovou odolností 6 a 10 kA. Tyto přístroje jsou komerčně nejznámější a jsou určeny pro střídavé a pulzující reziduální proudy.

Kromě sinusových střídavých reziduálních proudů tyto výrobky detekují také hladké stejnosměrné proudy do 6 mA. V zásadě lze typ A použít pro všechny obvody a zařízení (zátěže) neobsahující frekvenční měniče nebo zařízení na změnu napětí. Výjimku představuje pouze požadavek výrobce těchto zařízeních na jiný typ proudového chrániče, z důvodu nainstalované zmiňované technologie.

Řada proudových chráničů Hager typu A je doplněna třemi speciálními verzemi časově závislého vypnutí:
- s krátkodobým zpožděním typ A / G
- s krátkodobým zpožděním typ A / HI, s vysokou imunitou proti proudovým rázům během spínacích operací a při krátkodobém přepětí
- selektivní varianty typ A / S se zpožděním s dobou nepůsobení minimálně 40 ms

Bez ohledu na krátké časové zpoždění lze pro ochranu osob použít proudové chrániče typu G a HI s reziduálním proudem IΔn 30 mA. Naopak selektivní typ A/S se používá pouze k preventivní protipožární ochraně.

Technické specifikace:

Podmíněná zkratová odolnost: 10kA
Citlivost na reziduální proudy: typ A
Bezpečná detekce střídavých pulzních a poruchových proudů
Počet pólů: 2P a 4P
Jmenovitý proud: 16 - 125 A
Jmenovité provozní napětí: 230/400 V
Životnost:
- elektrické spínací hry 10.000
- mechanické spínací hry 20.000
Připojení: bezšroubové připojení Bi-Connect

Vhodné pro:

 • administrativní budovy
 • společenské místnosti se speciální elektronikou (např. ozvučení, projektory)
 • výrobní zařízení s většími elektrickými pohony např. motory

Více flexibilní
10 kA proudový chránič, typu F

Proudové chrániče typu F nabízí Hager s podmíněnou zkratovou odolností 10 kA. Na jedné straně tyto přístroje pokrývají všechny požadavky, které musí splňovat proudový chránič typu A. Jsou také krátkodobě zpožděné a odolné vůči proudovým rázům (typ A/HI). Mimo jiné také detekují nejen střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy, ale navíc reziduální proudy, které se skládají ze smíšené frekvence až do 1 kHz.

K poruchovým proudům může dojít například v jednofázových střídavých zařízeních, která regulují pomocí frekvenčního měniče rychlost střídavých motorů. To je častý případ v moderních domácích spotřebičích, jako jsou pračky, klimatizační jednotky nebo tepelná čerpadla.

Technické specifikace:

Podmíněná zkratová odolnost: 10kA
Citlivost na reziduální proudy: typ F
Počet pólů: 2P a 4P
Bezpečná detekce střídavých proudů a smíšené frekvence: až do 1 kHz
Jmenovitý proud: 25 - 63 A
Jmenovité provozní napětí: 230/400 V
Životnost:
- elektrické spínací hry 10.000
- mechanické spínací hry 20.000
Připojení: bezšroubové připojení Bi-Connect

Vhodné pro:

1-fázové obvody střídavého proudu* s frekvenčním měničem, např:

 • pračky
 • vytápění a tepelná čerpadla
 • klimatizace
Řiďte se prosím pokyny výrobce zařízení.

*Proudové chrániče typu F nejsou vhodné pro detekci hladkých stejnosměrných zbytkových proudů a nenahrazují proudové chrániče typu B nebo B+.

10 kA proudové chrániče, typu F
typ A a typ F v jednom zařízení

Nový proudový chránič, typu F, kombinuje chránič s citlivostí na střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy typ A, ale navíc reziduální proudy, které se skládají ze smíšené frekvence až do 1 kHz typ F a to vše v jednom kompaktním přístroji. Nový proudový, chránič typ F, tak zvládá všechny potenciální poruchové proudy na vstupní straně jednofázových frekvenčních měničů.

Který typ proudového chrániče pro jakou aplikaci?

Každé elektronické zařízení je jiné a denně jsou přidávány nové zdroje. Tato skutečnost také mění potenciálně se vyskytující poruchové a svodové proudy. Pokud proudový chránič není správně zvolen, může dojít ke zpoždění nebo dokonce k zabránění vypnutí - může tak dojít k nebezpečí pro osoby, stroje a zařízení. Náš průvodce výběrem správného typu proudového chrániče ukazuje, který typ citlivosti reziduálního proudu vyhovuje dané aplikaci.

Pomůcka při výběru proudového chrániče

Podmíněná zkratová odolnost ve spojení s jistícím prvkem.

Správná kombinace
Příslušenství

Nové 10 kA proudové chrániče lze jednoduše kombinovat přímo s dalšími zařízeními řady MZxxx.

Pomocný a signální kontakt MZ201

 • Pro signalizaci v případě výpadku proudového chrániče, při poruše reziduálním proudem nebo při ručním vypnutí přístroje

Signální kontakt MZ202

 • K signalizaci - jen v případě výpadku proudového chrániče, při poruše reziduálním proudem
 • Resetovací páčka pro přerušení výstražného signálu
 • Tlačítko ručního testování

Pracovní spouště MZ203 a MZ204

 • K externímu vypnutí přístroje přiloženým napětím (možné i řídicím impulsem)
 • Ovládání pomocí tlačítka nebo spínače

Podpěťové spouště MZ205 a MZ206

 • Pro vypnutí proudového chrániče, v případě poklesu nebo přerušení napětí
 • Pro zvýšení bezpečnosti při práci s motory jako např. kotoučovými pilami, vrtačkami či bruskami