Registrace

Kalkulátor zatížení modulárních stykačů

Současné typy světelných zdrojů způsobují při zapnutí vysoké spínací špičky. To má vliv na maximální možný počet svítidel, které mohou být zapnuty pomocí kontaktu stykače Hager. Společnost Hager navrhla speciální kalkulátor pro výpočet maximálního množství světelných zdrojů pro daný stykač.

Možnosti kalkulátoru

Kalkulátor se nejprve zeptá, zda-li je známa maximální špičková hodnota spínacího proudu a doba trvání této špičky daného světelného zdroje.

Odpověď ANO
Pokud je odpověď "ANO", tzn. známe data světelného zdroje, použije se metoda na základě uvedených špičkových proudů. Tato metoda je nejspolehlivější a měla by být vždy použita pro komplexní definici potřeb instalace (pro volbu typu stykače). Hodnotu špičkového proudu a délku jeho trvání by jste měli naleznout v technických datech výrobce světelného zdroje či svítidla. Kalkulátor vám po výpočtu předloží informace o maximálním počtu světelných zdrojů, které mohou být připojeny na jeden kontakt daného typu stykače či relé. Pokud chybí požadované hodnoty k světelnému zdroji, musí být tyto hodnoty doměřeny pomocí digitálního paměťového osciloskopu. Graf vpravo zobrazuje vyznačená místa, která je nutná změřit u daného světelného zdroje.

Odpověď NE
U odpovědi „NE“, neznámé hodnoty světelného zdroje, se používá alternativní metoda, která je mnohem více založena na odhadu. Tato metoda je ve skutečnosti nouzovou pomocí. Je výhradně myšlena jako alternativa pro rychlé provedení smysluplného odhadu, založeného bez informace o typu světelného zdroje v případě neexistence jeho špičkových hodnot.

Více informací

Další informace o pozadí nástroje pro výpočet maximálních špičkových proudů najdete zde.

Údaj o celkovém množství svítidel

Znáte hodnotu maximálního náběhového (startovacího) proudu?


Náběhový proud (A)
Vyplňte prosím formulář správně
Doba trvání náběhového proudu (µs)
Vyplňte prosím formulář správně
Produktová řada
Typ světelného zdroje
Výkon světelného zdroje
Produktová řada