Registrace

Oblouková ochrana AFDD

Každý třetí požár budovy je způsoben poruchami v elektrické instalaci. PVC kabely se mohou vznítit již při množství energie 450 joulů a může dojít k ničivým požárům. Aby se tomu zabránilo, musí být detekováno a eliminováno první „přeskočení jiskry“, což umí nová oblouková ochrana od společnosti Hager. Novézařízení pro detekci poruchového oblouku (AFDD = Arc Fault Detection Device) detekuje charakteristické průchody proudu a napětí a automaticky vypíná dotčený obvod. Riziko požáru kvůli vadným kabelům a spojům se tak drasticky sníží.